Toolbox damwanden; interactieve pdf over onzekerheidsreductie voorspelling restlevensduur

Veel van de stalen damwandconstructies die als beschoeiingen langs vaarwegen of als onderdeel van natte kunstwerken geplaatst zijn in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw, zijn door de jaren heen aangetast door corrosie. Door deze corrosie neemt de effectieve wanddikte van de stalen damwandplanken af evenals de diameter van de ankerstangen. Hoeveel deze afname bedraagt is onzeker. Die onzekerheid neemt toe in de tijd en heeft natuurlijk impact op de geschatte restlevensduur van de damwand. Een extra complicerende factor is dat er geen betrouwbare modellen zijn voor het bepalen van het effect van corrosie op de reststerkte van onderdelen.

Betere voorspelling restlevensduur
Met actuele informatie over de conditie van de constructie is in de periode 2016-2022, zowel binnen als buiten het Kennisprogramma Natte Kunstwerken, kennis ontwikkeld waarmee de onzekerheid over de voorspelling van de restlevensduur kan worden gereduceerd. Het doel is uiteraard om die kennis te laten landen bij gebruikers, de beheerders van damwandconstructies en hun adviseurs.

Interactieve pdf
Bijgaande interactieve pdf is onderdeel van deze kennisverspreiding. Het ontsluit alle kennisbijdragen die binnen het KpNK ontwikkeld zijn rondom het scherper kunnen bepalen van het levensduureinde van damwandconstructies. In de pdf kunt u binnen vier kwadranten (pg.2) gericht zoeken naar kennis over:

  • het in kaart brengen van de huidige conditie van de damwanden (blauw);
  • het diagnosticeren van de restlevensduur bij de huidige conditie (rood);
  • het voorspellen van de toekomstige conditie van de elementen van de damwand (groen);
  • het beoordelen van de constructieve veiligheid van de damwanden, zowel nu als in de toekomst (paars).

Door het downloaden van deze interactieve pdf (zie hieronder) beschikt u over alle tot nu toe (juli 2023) ontwikkelde kennis binnen het KpNK over damwandconstructies inclusief enkele links naar relevante, buiten het KpNK ontwikkelde kennis. Via de website zal een deel van de kennisbijdragen binnenkort ook afzonderlijk als pdf kunnen worden gedownload.

Rekensheets
Voor het in kaart brengen van de huidige conditie van een damwand, het diagnosticeren van de restlevensduur van een damwand bij de huidige conditie en het voorspellen van de toekomstige conditie van de damwandelementen, zijn er beta-versies van twee omvangrijke Excel-spreadsheets opgesteld: één voor Z-profielen en één voor U-profielen. Deze dienen voor:

  • het vastleggen van de metingen volgens een vast format;
  • de evaluatie van de meetresultaten op grafische en numerieke wijze, met daarbij de mogelijkheid deelverzamelingen van meetraaien te maken;
  • het maken van voorspellingen van de rekenwaarde van de wanddikteafname volgens de methode van NEN6766, daarbij rekening houdend met de omvang van het onderzoek.

Deze rekensheets zijn opvraagbaar via de Contactpagina.

Kennisdeling via webinar
Op 12 april 2024 hebben we voor ruim 100 belangstellenden een webinar gehouden over de belangrijkste resultaten van de onderzoeken. Deze zijn gepresenteerd door de onderzoekers en ondertussen werden veel vragen gesteld in de chat. De presentaties en de vragen + antwoorden uit de chat hebben we gebundeld en ook die kunt u hieronder downloaden.

Meer lezen?
De interactieve pdf kunt u hieronder downloaden en de rekensheets kunt u opvragen via de Contactpagina. De gebundelde presentaties van de webinar met de vragen en antwoorden uit de chat, kunt u hier eveneens downloaden.

033_Deltares-RWS-TNO_WP4.2-2022_Infographic-kennisbijdragen-restlevensduur-damwandconstructies_DEF-v3-20240412.pdf [96366.1 kB]

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.