Kennisprogramma Natte Kunstwerken

In Nederland staat de komende decennia de vervanging van ruim 200 natte kunstwerken op de agenda. Een opgave waar een miljardeninvestering mee gemoeid is en die enorme gevolgen gaat hebben voor het dagelijks verkeer en gebruik van de Nederlandse waterwegen.

In Nederland zijn natte kunstwerken (zoals schutsluizen, stuwen en gemalen) gebouwd met een verwachte levensduur van 100 jaar. De verwachting bij de bouw was dat het betonnen of metalen chassis een eeuw later niet meer veilig zou zijn en geheel vervangen moest worden.

  • Onze missie is om te onderzoeken of de verwachte levensduur inderdaad klopt, of het kunstwerk inderdaad niet meer voldoet aan de eisen of dat de kunstwerken ook na 100 jaar nog steeds voldoen aan de actuele technische eisen.
  • Daarnaast verkennen we de functionele mogelijkheden van natte kunstwerken: kunnen zij de actuele vraag nog aan?
  • Tenslotte bekijken we de omgeving rondom de natte kunstwerken: kunnen we de vervanging van een kunstwerk vermijden, door optimaal gebruik te maken van het systeem waar het deel van uitmaakt?

Kennisprogramma Natte Kunstwerken is een samenwerking tussen Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO. 

Lees verder > 

Nieuwe kennisproducten beschikbaar gekomen


Binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt continue nieuwe kennis ontwikkeld én toepasbaar gemaakt, door deze vast te leggen in voor beheerders bruikbare rapporten en/of tools. Regelmatig worden dergelijke producten beschikbaar gesteld via deze website.

Langs deze weg vragen we ten eerste uw aandacht voor de plek waar u nieuwe kennisproducten kunt vinden die zijn ontwikkeld binnen de onderzoekssporen van 'bestaande objecten', 'nieuwe objecten' en 'relatie object-systeem'.

Verder specifieke aandacht voor twee nieuwe kennisproducten die zich richten op het beter voorspellen van de technische levensduur van bestaande objecten. Sinds 2017 wordt, samen met partners vanuit de markt, gewerkt aan het beter onderbouwen van de gevolgen van corrosie op stalen damwanden. Om voor deze constructies, veelvuldig onderdeel van natte kunstwerken, tot een meer rationele aanpak van het beoordelen en ontwerpen te komen.

Rondom de corrosie van stalen damwanden in zoetwatercondities is vastgelegd wat er al bekend is qua protocollen voor inspecteren en meten, alsmede de impact van deze vorm van sterktedegradatie op de constructieve betrouwbaarheid. Tevens zijn analyses uitgevoerd op een verzameling diktemetingen, die in samenwerking met ACOTEC BV zijn verzameld en tot een eerste inzicht in het corrosiebeeld van stalen damwanden zijn verwerkt.