Inzicht in
de uitdaging

Natte kunstwerken van de toekomst

In Nederland zijn kunstwerken in de waterinfrastructuur (zoals schutsluizen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen) gebouwd met een verwachte levensduur tot wel 100 jaar. Een groot deel van deze kunstwerken nadert het einde van die levensduur. Het vervangen en renoveren ervan is een miljardeninvestering. Op deze website ontsluiten we kennis over de vraag wanneer een kunstwerk vervangen of gerenoveerd moet worden, hoe vervangings- en renovatieopties eruit kunnen zien en tegen elkaar afgewogen kunnen worden en hoe we daarbij kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Inzicht in
de uitdaging

Natte kunstwerken van de toekomst

In Nederland zijn kunstwerken in de waterinfrastructuur (zoals schutsluizen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen) gebouwd met een verwachte levensduur tot wel 100 jaar. Een groot deel van deze kunstwerken nadert het einde van die levensduur. Het vervangen en renoveren ervan is een miljardeninvestering. Op deze website ontsluiten we kennis over de vraag wanneer een kunstwerk vervangen of gerenoveerd moet worden, hoe vervangings- en renovatieopties eruit kunnen zien en tegen elkaar afgewogen kunnen worden en hoe we daarbij kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Over ons

Het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (KpNK) is een samenwerkingsinitiatief van de kennisinstituten Deltares, MARIN, TNO en assetmanager Rijkswaterstaat. Kennisdeling en -ontwikkeling binnen dit programma loopt sinds 2017.

Over het programma

Het Kennisprogramma wil de kennisbasis versterken van beheerders en betrokkenen om toekomstbestendige investeringsbeslissingen te kunnen nemen voor vervanging en/of renovatie (VenR) van natte kunstwerken in het watersysteem van Rijkswaterstaat.

Over deze website

Deze website heeft als doel om de onderzoeks- en kennisbijdragen die binnen het Kennisprogramma zijn opgeleverd, toegankelijk te maken voor een brede groep van betrokkenen bij de vervangings- en renovatieopgave. Denk aan infrabeheerders bij gemeenten, provincies en waterschappen, aan ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers en aan collega kennisinstellingen.
De onderzoeks- en kennisbijdragen zijn geplaatst in de Kennisbank op deze site. Deze website wil ook een platform zijn om ervaringen te delen of mee te doen aan het verder doorontwikkelen van deze kennis.

Uw praktijkervaringen delen?
Bijdragen aan onderzoek?
Uw publicatie ook vindbaar maken via onze Kennisbank?


Kijk op de Meedoenpagina, neem rechtstreeks contact met ons op via onze Contactpagina of met de onderzoeker(s) van de betreffende kennisbijdrage in de Kennisbank. We gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te verkennen.


Natte kunstwerken Kennisbank

In de Kennisbank vindt u relevante onderzoeksresultaten die uw VenR-beslissingen (vervanging en renovatie) kunnen ondersteunen.

Recente publicaties