Kennisprogramma Natte Kunstwerken

In Nederland staat de komende decennia de vervanging van ruim 200 natte kunstwerken op de agenda. Een opgave waar een miljardeninvestering mee gemoeid is en die enorme gevolgen gaat hebben voor het dagelijks verkeer en gebruik van de Nederlandse waterwegen.

In Nederland zijn natte kunstwerken (zoals schutsluizen, stuwen en gemalen) gebouwd met een verwachte levensduur van 100 jaar. De verwachting bij de bouw was dat het betonnen of metalen chassis een eeuw later niet meer veilig zou zijn en geheel vervangen moest worden.

  • Onze missie is om te onderzoeken of de verwachte levensduur inderdaad klopt, of het kunstwerk inderdaad niet meer voldoet aan de eisen of dat de kunstwerken ook na 100 jaar nog steeds voldoen aan de actuele technische eisen.
  • Daarnaast verkennen we de functionele mogelijkheden van natte kunstwerken: kunnen zij de actuele vraag nog aan?
  • Tenslotte bekijken we de omgeving rondom de natte kunstwerken: kunnen we de vervanging van een kunstwerk vermijden, door optimaal gebruik te maken van het systeem waar het deel van uitmaakt?

Kennisprogramma Natte Kunstwerken is een samenwerking tussen Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO. 

Lees verder > 

Definitief symposiumprogramma 'Kundig met Kunstwerken'

Dinsdagmiddag 25 juni as organiseert het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vanaf 12:00u het middagsymposium 'Kundig met Kunstwerken' bij Deltares op Boussinesqweg 1 te Delft. Ruim 120 mensen hebben zich al aangemeld!

Hier vindt u het definitieve symposiumprogramma.

Daarnaast vindt u hier het Kennisplan 2019 waarin het Kennisprogramma Natte Kunstwerken uiteenzet welke (onderzoeks)activiteiten dit jaar worden opgepakt.

Mogelijk dat dit Kennisplan aanleiding vormt om nader met elkaar in gesprek te gaan over samenwerking op lopende activiteiten of het (gezamenlijk) opzetten van nieuwe activiteiten rondom de vervangingsopgave bij natte kunstwerken!