Kennisprogramma Natte Kunstwerken

In Nederland staat de komende decennia de vervanging van ruim 200 natte kunstwerken op de agenda. Een opgave waar een miljardeninvestering mee gemoeid is en die enorme gevolgen gaat hebben voor het dagelijks verkeer en gebruik van de Nederlandse waterwegen.

In Nederland zijn natte kunstwerken (zoals schutsluizen, stuwen en gemalen) gebouwd met een verwachte levensduur van 100 jaar. De verwachting bij de bouw was dat het betonnen of metalen chassis een eeuw later niet meer veilig zou zijn en geheel vervangen moest worden.

  • Onze missie is om te onderzoeken of de verwachte levensduur inderdaad klopt, of het kunstwerk inderdaad niet meer voldoet aan de eisen of dat de kunstwerken ook na 100 jaar nog steeds voldoen aan de actuele technische eisen.
  • Daarnaast verkennen we de functionele mogelijkheden van natte kunstwerken: kunnen zij de actuele vraag nog aan?
  • Tenslotte bekijken we de omgeving rondom de natte kunstwerken: kunnen we de vervanging van een kunstwerk vermijden, door optimaal gebruik te maken van het systeem waar het deel van uitmaakt?

Kennisprogramma Natte Kunstwerken is een samenwerking tussen Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO. 

Lees verder > 

Samenwerking met waterschappen

Vanuit het Kennisprogramma Natte Kunstwerken is 25 juni 2019 het symposium ‘Kundig met Kunstwerken ’ georganiseerd. Tijdens dit symposium heeft Hetty Klavers (Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland en bestuurslid Unie van Waterschappen) een keynote gegeven over vervanging en renovatie van natte kunstwerken bij waterschappen, en de wens uitgesproken tot samenwerking met het kennisprogramma. Tijdens dit symposium is een begin gemaakt met het identificeren van de kennisbehoefte van de waterschappen.

Bekijk de hele update ›