Kennisprogramma Natte Kunstwerken

In Nederland staat de komende decennia de vervanging van ruim 200 natte kunstwerken op de agenda. Een opgave waar een miljardeninvestering mee gemoeid is en die enorme gevolgen gaat hebben voor het dagelijks verkeer en gebruik van de Nederlandse waterwegen.

In Nederland zijn natte kunstwerken (zoals schutsluizen, stuwen en gemalen) gebouwd met een verwachte levensduur van 100 jaar. De verwachting bij de bouw was dat het betonnen of metalen chassis een eeuw later niet meer veilig zou zijn en geheel vervangen moest worden.

  • Onze missie is om te onderzoeken of de verwachte levensduur inderdaad klopt, of het kunstwerk inderdaad niet meer voldoet aan de eisen of dat de kunstwerken ook na 100 jaar nog steeds voldoen aan de actuele technische eisen.
  • Daarnaast verkennen we de functionele mogelijkheden van natte kunstwerken: kunnen zij de actuele vraag nog aan?
  • Tenslotte bekijken we de omgeving rondom de natte kunstwerken: kunnen we de vervanging van een kunstwerk vermijden, door optimaal gebruik te maken van het systeem waar het deel van uitmaakt?

Kennisprogramma Natte Kunstwerken is een samenwerking tussen Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO. 

Lees verder > 

25 juni Middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’

In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken werken Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO samen aan de kennisontwikkeling om de vervangings- en renovatieopgave bij natte kunstwerken (stuwen, sluizen, gemalen en stormvloedkeringen) effectief, efficiënt en kostenbesparend aan te pakken. Het Kennisprogramma Natte Kunstwerken nodigt u van harte uit om dinsdagmiddag 25 juni bij Deltares in Delft deel te nemen aan het middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’ bij . Tijdens het symposium informeren wij u over de laatste onderzoeksresultaten van dit programma, en willen we graag met u van gedachten wisselen over uw vervangingsopgave van natte kunstwerken. Tevens is dit de kans om aan te sluiten bij het kennisprogramma.

In 2015 is in het kader van het TO2-onderzoek naar de vervangingsopgave bij natte kunstwerken het symposium ‘Natte kunstwerken van de toekomst: Verstandig behouden, slim vervangen’ gehouden. Dit symposium gaf een overzicht van de aanleiding en doelstellingen van het onderzoeksprogramma en de resultaten op dat moment. Sindsdien is er veel gebeurd! Rijkswaterstaat is in 2016 aangesloten bij het kennisprogramma – vanaf dat moment heet de samenwerking ‘Kennisprogramma Natte Kunstwerken’ – en er is een mogelijk gecreëerd voor de markt om aan te sluiten. Daarnaast is er in 2017 en 2018 veel onderzoek uitgevoerd. De rapporten zijn te vinden op de website Natte Kunstwerken. De komende tijd zullen alle rapporten als download aangeboden worden.

De samenwerking binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vormt overigens de uitwerking van de onderzoekslijn “Toekomstbestendige Natte Kunstwerken” binnen het Nationaal Kennisplatform voor Water en Klimaat (NKWK). Dit kennisplatform brengt Nederlandse overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij elkaar om samen te werken aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijn-ontwikkelingen op gebied van water- en klimaatvraagstukken.

Belangrijk: Aan het deelnemen van het middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’ zijn geen kosten verbonden. Om het symposium te kunnen organiseren vragen wij u zich te registeren door het formulier op de Deltares-website in te vullen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u te informeren over deze bijeenkomst en een eventueel vervolg op deze bijeenkomst