Kennisprogramma Natte Kunstwerken

In Nederland staat de komende decennia de vervanging van ruim 200 natte kunstwerken op de agenda. Een opgave waar een miljardeninvestering mee gemoeid is en die enorme gevolgen gaat hebben voor het dagelijks verkeer en gebruik van de Nederlandse waterwegen.

In Nederland zijn natte kunstwerken (zoals schutsluizen, stuwen en gemalen) gebouwd met een verwachte levensduur van 100 jaar. De verwachting bij de bouw was dat het betonnen of metalen chassis een eeuw later niet meer veilig zou zijn en geheel vervangen moest worden.

  • Onze missie is om te onderzoeken of de verwachte levensduur inderdaad klopt, of het kunstwerk inderdaad niet meer voldoet aan de eisen of dat de kunstwerken ook na 100 jaar nog steeds voldoen aan de actuele technische eisen.
  • Daarnaast verkennen we de functionele mogelijkheden van natte kunstwerken: kunnen zij de actuele vraag nog aan?
  • Tenslotte bekijken we de omgeving rondom de natte kunstwerken: kunnen we de vervanging van een kunstwerk vermijden, door optimaal gebruik te maken van het systeem waar het deel van uitmaakt?

Kennisprogramma Natte Kunstwerken is een samenwerking tussen Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO. 

Lees verder > 

OPROEP TOT DEELNAME (via Tenderned):

Deelname aan het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (KpNK) staat open voor alle ondernemers die wensen bij te dragen aan de genoemde onderzoeksonderwerpen. Financiering moet dan worden gezocht in een PPS-toeslag van de TKI-Deltatechnologie.

Ziet u in het lopende programma (zie onderstaande nieuwsbericht van 24 december 2021) kansen om aan te sluiten bij KpNK, dan bent u van harte uitgenodigd om dat kenbaar te maken aan Daan Dunsbergen, programmaleider van dit kennisprogramma (daan.dunsbergen@rws.nl). We gaan dan in gesprek om de mogelijkheden verder te verkennen.

Publicatie NEN 6766 Corrosie stalen elementen in ondergrond

Op 1 juli 2021 is een mijlpaal in het onderzoek naar de degradatie van staal bereikt! Door het CROW is het eindresultaat van de in 2018 gestarte werkgroep meetprotocol gepubliceerd. In de ook op 1 juli 2021 verschenen NEN 6766 "Corrosie stalen elementen in de ondergrond - Eisen ontwerp en toepassing" wordt naar dit CROW-meetprotocol verwezen. Lees verder en vindt deze publicaties eenvoudig via kennisproducten meten, monitoring en inspectie.

Het binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken door Rijkswaterstaat, TNO en Deltares uitgevoerde onderzoek naar de degradatie van staal vormt de basis van de NEN 6766.