Kennisprogramma Natte Kunstwerken

In Nederland staat de komende decennia de vervanging van ruim 200 natte kunstwerken op de agenda. Een opgave waar een miljardeninvestering mee gemoeid is en die enorme gevolgen gaat hebben voor het dagelijks verkeer en gebruik van de Nederlandse waterwegen.

In Nederland zijn natte kunstwerken (zoals schutsluizen, stuwen en gemalen) gebouwd met een verwachte levensduur van 100 jaar. De verwachting bij de bouw was dat het betonnen of metalen chassis een eeuw later niet meer veilig zou zijn en geheel vervangen moest worden.

  • Onze missie is om te onderzoeken of de verwachte levensduur inderdaad klopt, of het kunstwerk inderdaad niet meer voldoet aan de eisen of dat de kunstwerken ook na 100 jaar nog steeds voldoen aan de actuele technische eisen.
  • Daarnaast verkennen we de functionele mogelijkheden van natte kunstwerken: kunnen zij de actuele vraag nog aan?
  • Tenslotte bekijken we de omgeving rondom de natte kunstwerken: kunnen we de vervanging van een kunstwerk vermijden, door optimaal gebruik te maken van het systeem waar het deel van uitmaakt?

Kennisprogramma Natte Kunstwerken is een samenwerking tussen Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO. 

Lees verder > 

Sfeerimpressie middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’

Op dinsdagmiddag 25 juni organiseerde het Kennisprogramma Natte Kunstwerken een symposium over de technische en functionele aspecten aan de vervangings- en renovatie opgave bij natte kunstwerken. Specifieke aandacht ging uit naar mogelijke samenwerking met de waterschappen en marktpartijen. Deltares MARIN, Rijkswaterstaat en TNO werken nu samen aan dit kennisprogramma, maar willen dit graag uitbreiden met marktpartijen en de waterschappen. De opgave is groot en complex en kan alleen behapbaar worden gemaakt in samenwerking met alle betrokkenen. De grote behoefte aan toegepaste kennis om de vervangingsopgave zo goed mogelijk in te kunnen vullen, bleek uit de opkomst. Bijna 120 deelnemers uit de hele breedte van de sector trotseerden de hitte bij het middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’ aanwezig te zijn.

Vooruitlopend op een meer gedetailleerd verslag inclusief de presentaties – houdt u daarvoor deze website in de gaten - een sfeerimpressie van dit vruchtbare middagsymposium.