corrosie

Corrosie is aantasting van materiaal door roest en verwering als gevolg van veroudering.

Rijkswaterstaat beheert een grote hoeveelheid damwanden grenzend aan zoet water, die al lange tijd geleden zijn aangelegdOp dit moment is het niet duidelijk welke (gedetailleerde) inspectiemethoden op welke manier een beeld kunnen geven van de staat van de damwanden. Vooral ruimtelijke spreiding, lokale defecten (bijvoorbeeld putcorrosie) en algehele constructieve staat spelen een rol bij de beoordeling.

Aan de hand van recente monitoringgegevens van damwanden zal een analyse worden gemaakt van de daadwerkelijke corrosiesnelheden en de patronen daarin.


Publicaties over corrosie