Kernvraag 1

Hoe lang gaat mijn kunstwerk nog mee (zowel technisch als functioneel)?

De vraag naar het einde van de huidige levenscyclus van een nat kunstwerk kent technische, functionele en economische aspecten. We spreken dan ook wel van technische, functionele en economische levensduur. Bij deze kernvraag beperken we ons tot de technische en functionele restlevensduur. Hoe bepaal je deze restlevensduur? Met de kennisontwikkeling die gekoppeld is aan deze kernvraag ontwikkelen we een toolbox eindelevensduur met onder andere datasets, modellen, richtlijnen. We willen daarmee voorzien in een informatiebehoefte en in middelen waarmee de VenR-urgentie inzichtelijk gemaakt kan worden. Rijkswaterstaat gebruikt deze informatie voor het op- en bijstellen van hun jaarlijkse prognoserapport.


Publicaties over Kernvraag 1