Over ons

Binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (KpNK) werken de kennisinstituten Deltares, TNO, MARIN en assetmanager Rijkswaterstaat (RWS) intensief met elkaar samen.

  • Deltares werkt als onafhankelijk kennisinstituut aan innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water en ondergrond. In het waarmaken van onze missie om het leven in onze delta’s, kust- en riviergebieden veilig, duurzaam en bewoonbaar te houden, spelen oplossingen voor een veerkrachtige infrastructuur een belangrijke rol.
  • MARIN, oftewel Maritime research institute Netherlands, is een wereldwijd erkend kennisinstituut voor maritiem onderzoek. Het instituut staat voor schone, slimme en veilige scheepvaart en duurzaam gebruik van de zee. Ze doet dat als onafhankelijke kennispartner voor de maritieme sector, overheid en maatschappij.
  • TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek, is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Onderzoek naar toekomstgerichte innovatieve en duurzame oplossingen op allerlei gebieden, staat er centraal.
  • Rijkswaterstaat is onder andere de infrabeheerder en assetmanager van de Nederlandse hoofdwaterinfrastructuur. Rijkswaterstaat doet dit werk in zijn functie als brede uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. RWS werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Het programmateam

Het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt vanuit de drie kennisinstellingen en Rijkswaterstaat aangestuurd door ons Programmateam. We stellen de leden graag aan u voor:

Albert Barneveld

0612968393
Rijkswaterstaat

Joost Breedeveld

0623035982
Deltares

Andreas Höllbacher

0611182995
TNO

Dick ten Hove

0625074384
MARIN

Martine Brinkhuis

0621364947
Programmaleider
Rijkswaterstaat

pasfoto Zelfde, W.D.A. (Ad) van 't

Ad van ‘t Zelfde

 0621693109
TNO


Het Programmateam legt verantwoording af aan de stuurgroep. De voorzitter van de stuurgroep is Peter van den Berg (Deltares), secretaris is Martine Brinkhuis (Rijkswaterstaat). Leden van de stuurgroep zijn Katja Portegies (Rijkswaterstaat), Pieter van Berkum (Rijkswaterstaat), Willy Peelen (TNO) en Hugo Ammerlaan (MARIN).