Kunstwerken in netwerkmodellen – Definiëren van een databasestructuur

Als vervolg op het onderzoek in 2018 (aanvulling database Baseline), was de doelstelling voor 2019 om, op basis van een selectie van kunstwerken, de gewenste databasestructuur voor Baseline Kunstwerken te definiëren. Aangezien deze database ook een bron moet worden voor het IWP-computersysteem (Instrument voor het waterpeilbeheer), was het logisch om daarbij samen te werken met IWP. De focus bij het definiëren van de structuur lag daardoor in eerste instantie op kunstwerken in het peilgestuurde deel van het hoofdwatersysteem.

Stappen in de onderzoeksaanpak
De belangrijkste stappen in het onderzoek zijn geweest:

  • Het verzamelen van beschikbare gegevens van de geselecteerde kunstwerken.
  • Het uitwerken van een structuur van de database en van de bijbehorende werkwijze (in de vorm van een functionele specificatie voor de database).
  • Werksessies organiseren over de aansluiting bij IWP en verkenning van andere databases.
  • Werksessies databasestructuur houden met praktijkcases (Sambeek en IJmuiden).
  • Identificeren van tussenstappen richting het einddoel.

Bevindingen
Het is belangrijk te weten waar informatie over de kunstwerken vandaan komt, en verbanden (tussen hydraulische parameters) en keuzes in de schematisering ook met documenten en figuren te kunnen onderbouwen. De databasestructuur zal dan ook uit twee delen bestaan: een deel met de feitelijke gegevens (op te splitsen in geometrische gegevens, gegevens over hydraulisch gedrag en over sturing) en één met schematiseringen van de kunstwerken. Het is ook belangrijk te kijken naar relaties met andere databases, vooral in verband met IWP, zoals HyDAMO, en naar toepassing van de gekozen databasestructuur op praktijkcases. Dat hebben we gedaan met de sluizen Sambeek en IJmuiden.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Download hieronder de volledige kennisbijdrage met samenvatting en verslag.

KpNK-2019-SKW-01b005_KENNISBIJDRAGE_Kunstwerken-in-netwerkmodellen-Definieren-van-een-databasestructuur.pdf [1958.3 kB]

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.