Functionele levensduur – Handleiding Toolbox en proof-of-concept

Het KpNK wil beheerders (beter) in staat stellen voor hun VenR-opgave bij natte kunstwerken een onderbouwde afweging te maken voor zowel het juiste moment van ingrijpen als de meest toekomstgerichte wijze van ingrijpen. Dit vergt inzicht en begrip in de samenhang tussen het functioneren van het netwerk en dat van de afzonderlijke objecten die daar deel van uitmaken. Het KpNK ontwikkelt kennis en tools voor beheerders waarmee zij kunnen vaststellen wanneer objecten het einde van hun levensduur bereiken.

Methode Functionele Levensduur
Een kunstwerk bereikt het einde van de functionele levensduur als het één of meerdere functies niet meer conform de functie-eisen kan uitvoeren. Voor het bepalen van dit moment heeft het KpNK in 2017 de Methode Functionele Levensduur (MFL) geformuleerd. In 2018 is de MFL in de casestudy Julianakanaal-Grensmaas met een zogenoemde mediumaanpak (i.e. alleen gebruikmakend van simulatie-resultaten uit de literatuur) doorlopen.

De hieruit volgende verbeteringen in de MFL, evenals de suggesties om de MFL in de VenR-besluitvorming te verankeren, zijn in 2020 verwerkt in een handleiding voor het beoordelen van het einde van de functionele levensduur op verschillende abstractieniveaus:

  • MFL-light: kwalitatieve beoordeling op basis van expert judgement;
  • MFL-medium: (meer) kwantitatieve beoordeling op basis van (in de literatuur beschikbare) resultaten uit bestaande simulaties;
  • MFL-heavy: kwantitatieve beoordeling op basis van resultaten uit nieuwe simulaties.

Ook het H2O kennismagazine voor waterprofessionals ‘Water Matters’ heeft in december 2021 aandacht besteed aan de MFL-methodiek. Onderzoekers van Deltares en Rijkswaterstaat hebben daarin een artikel gepubliceerd over een proof-of-concept die zij hebben gedaan voor twee cases, de Maas en het Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzee­kanaal. Daarin tonen zij de inzetbaarheid van de MFL-light aan en geven ze een meer kwantitatieve vertaling naar een tijdvenster voor het einde van de functionele levensduur van alleen de kritische functies.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Download hieronder de samenvatting met de publicatie van de handleiding Toolbox Functionele Levensduur en de bijbehorende proof-of-concept. Hier vindt u het artikel ‘Wanneer naderen natte kunstwerken het einde van hun functionele levensduur?’ in ‘Water Matters’ december 2021, over de toepassing van de Methode Functionele Levensduur.


 

KpNK-2020-SKW-02a004_KENNISBIJDRAGE_Functionele-levensduur-handleiding-proof-of-concept_DEF-20201127.pdf [12931.8 kB]

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.