Dikteafname ankerstangen gesloopte Roggebotsluis

Door corrosie neemt de dikte af van ankerstangen in damwandconstructies. Maar hoe groot is die afname en hoe betrouwbaar kunnen we de reststerkte van de ankerstangen bepalen? In hoeverre kunnen we de norm die hiervoor gesteld is, met metingen cijfermatig onderbouwen? Tot nu toe ontbrak die onderbouwing omdat deze norm gekozen is op basis van expert judgement.

Roggebotsluis
In deze kennisbijdrage geven we onderzoek weer waarin we een antwoord proberen te vinden op deze vragen. Dat doen we aan de hand van legankers die bij de sloop van de Roggebotsluis op drie locaties zijn veiliggesteld. De ankerstangen zijn door middel van een 3D-scan tot een 3D-model geschematiseerd. Uit dit 3D-model zijn de ankerstangdiameters per mm langs de ankerstangen en op schroefdraadlocaties berekend. De resultaten laten zien dat de diameterafnames bij alle locaties hoger liggen dan op basis van de in de norm aangegeven rekenwaarden mogen worden verwacht (NEN6766). Er zijn geen systematische trends waargenomen in de diameterafname als functie van de afstand tot de damwand; wel zijn er plekken in de bodem waar er meer diameterafname is opgetreden.

Consequenties?
In de loop van 2024 zullen we op basis van de resultaten van dit onderzoek en die van het vergelijkbare onderzoek in het Twentekanaal, vaststellen of er consequenties kunnen worden afgeleid voor het omgaan met degradatie van ankerstangen. Bijvoorbeeld in relatie met NEN 6766. En zo ja, welke dat zijn en wat dit betekent voor de noodzaak van vervolgonderzoek.

Sloop of renovatie van een damwandconstructie? Stel gebruikte ankerstangen veilig voor onderzoek. We kunnen dan meer gegevens verzamelen over de invloed van corrosie op de diameter van de ankerstangen (onder zoetwater-condities). En daarmee onze datasets uitbreiden.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Download hieronder de samenvatting en het verslag. De datasets met alle onderzoeksresultaten (in Excel) zijn opvraagbaar via de Contactpagina.

025_Deltares_11207401-025-HYE-0001-v1.0_WP1.2-2023_KENNISBIJDRAGE_Analyse-afname-dikte-ankerstangen-Roggebotsluis_20240418.pdf [12155.8 kB]

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.