Kunstwerken in netwerkmodellen – Aanvulling database Baseline Kunstwerken

In 2018 hebben we ons voorgenomen om voor natte kunstwerken een aanvulling op Baseline te ontwikkelen. Dit is een bestaande database van waaruit – gegeven een beheerdersvraag over het functioneren daarvan – schematiseringen van (delen van) het Hoofdwatersysteem kunnen worden gegenereerd. Met deze aanvulling (i.e. Baseline-Kunstwerken) kunnen we de kunstwerken in deze schematiseringen goed beschrijven.

Complex
Realisatie van een dergelijke database is echter niet eenvoudig. De kunstwerken in het Hoofdwatersysteem zijn complex en divers, en er zijn heel veel gegevens nodig om het kunstwerk en het functioneren ervan binnen dit systeem goed te omschrijven. Maar hoe gedetailleerd moeten die gegevens in de database zijn en hoe die naar een schematisering te vertalen?

Beperkt maar representatief
Op deze vragen konden we niet goed antwoord geven, juist vanwege die complexiteit. We zijn daarom eerst begonnen met het beschouwen van een beperkt, maar representatief aantal kunstwerken. Op die manier wilden we een beeld krijgen van de te ontwikkelen database met bijbehorende routines, van de eenduidigheid van een daaruit af te leiden schematisering en van de rollen van de betrokken partijen.

Goede basis
Dit heeft geresulteerd in een goede basis voor een verdere ontwikkeling in de komende jaren. Uiteindelijk zullen we toe kunnen werken naar een mogelijke structuur van de database, zonder daarvoor de software te ontwikkelen. Zie ook de kennisbijdrage Definiëren van een databasestructuur.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Download hieronder de volledige kennisbijdrage met samenvatting en verslag.

KpNK-2018-SKW-01b002_KENNISBIJDRAGE_Kunstwerken-in-netwerkmodellen-Aanzet-tot-functioneel-ontwerp-DEF_20240617.pdf [4993 kB]

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.