Functionele levensduur – Inventarisatie relevante projecten

Hoe kunnen beheerders van natte kunstwerken hun VenR-beslissing goed onderbouwen? Wanneer is het einde van de functionele levensduur bereikt en wat is dus het juiste moment om in te grijpen? Hoe kun je dat bepalen en hoe grijp je toekomstgericht in?

Kennis en tools
Om antwoord op deze vragen te krijgen, heeft het KpNK kennis en tools ontwikkeld, specifiek voor het vaststellen van het einde van de functionele levensduur van natte kunstwerken. Toekomstgericht ingrijpen vergt inzicht in en begrip van de samenhang tussen het functioneren van het netwerk en dat van de afzonderlijke objecten die daar deel van uitmaken.

Verkenning
Veel studies, zoals ROBAMCI en VONK/Gevoeligheidstest Natte Kunstwerken, hebben aan een beter begrip van de functionele levensduur bijgedragen, maar dit is nog niet bij elkaar gebracht. In 2017 is daarom een verkenning uitgevoerd naar beschikbare kennis, rekenmodellen en andere informatie over de functionele levensduur.

Methode Functionele Levensduur (MFL)
Voorafgaand aan deze verkenning is geconstateerd dat een bruikbare en generieke berekeningsmethodiek voor het bepalen van einde functionele levensduur van een kunstwerk nog ontbrak. Op basis van de resultaten uit de verkenning is daarom de Methode Functionele Levensduur (MFL) als tool gedefinieerd. Van elke studie die in de verkenning aan de orde komt, is aangegeven hoe die bijdraagt aan de verschillende bouwstenen van deze MFL. Dit inzicht kan worden gebruikt voor zowel het regio-advies als bij het toevoegen van einde functionele levensduur als onderdeel van het prognoserapport van Rijkswaterstaat.

Meer lezen?
Hieronder kunt u de verkenning downloaden.

KpNK-2017-SKW-02a001_KENNISBIJDRAGE_Functionele-levensduur-inventarisatie-projecten_DEF-20191125.pdf [1333 kB]

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.