Dikteafname ankerstangen Twentekanaal

Door corrosie neemt de dikte af van ankerstangen in damwandconstructies. Maar hoe groot is die afname en hoe betrouwbaar kunnen we de reststerkte van de ankerstangen bepalen? In hoeverre kunnen we de norm die hiervoor gesteld is, met metingen cijfermatig onderbouwen? Tot nu toe ontbrak die onderbouwing omdat deze norm gekozen is op basis van expert judgement.

Twentekanaal
In deze kennisbijdrage geven we onderzoek weer waarin we een antwoord proberen te vinden op deze vragen. Dat doen we aan de hand van in 2022 vervangen damwandconstructies in het Twentekanaal. De ankerstangen in deze constructies zijn door middel van een 3D-scan tot een 3D-model geschematiseerd. Uit dit 3D-model zijn de ankerstangdiameters per mm langs de ankerstangen en op schroefdraadlocaties berekend. De resultaten laten zien dat het merendeel van de diameterafnames lager ligt dan op basis van de in de norm aangegeven rekenwaarden mag worden verwacht, maar dat er óók afnames worden aangetroffen die hoger liggen. Wel varieert dit per locatie en per type corrosiebescherming.

Veilig stellen bij sloop
Welke consequenties we hieraan verbinden, valt nu nog niet te zeggen. Wel bevelen we aan om bij sloop of renovatie van een damwandconstructie, gebruikte ankerstangen voor onderzoek veilig te stellen. We kunnen dan meer gegevens verzamelen (en dus onze datasets uitbreiden) over de invloed van corrosie op de diameter van de ankerstangen (onder zoetwater-condities). Behalve bij het Twentekanaal is dat inmiddels ook gedaan bij de sloop van de Roggebotsluis.

Meer lezen
Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Download hieronder de samenvatting met het volledige onderzoeksverslag. De datasets met alle onderzoeksresultaten (in Excel) zijn opvraagbaar via de Contactpagina.

KpNK-2022-KV1.2-damwand-b007_KENNISBIJDRAGE_Dikteafname-ankerstangen-damwand-Twentekanaal-DEF_20240315.pdf [13781.2 kB]

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.