Kernvraag 2

Welke opties heb ik vervolgens?

In de VenR-opgave van Rijkswaterstaat zijn als opties gedefinieerd: onderhoud, renovatie, vervanging, verbetering, niets doen, instellen beperkende maatregelen en sloop. Het zijn ongelijksoortige opties waarbij een hoop aspecten een rol spelen, zoals klimaatverandering, beleid, prestatie-eisen en technische eisen, de huidige toestand van het kunstwerk, het watersysteem waarin het functioneert (het netwerk). De kennisontwikkeling gericht op kernvraag 2 gaat in op de vraag hoe een waterbeheerder de verschillende opties kan bepalen, invullen, en verder concretiseren. We willen daartoe een systematisch stappenplan ontwikkelen waarin VenR-opties afgeleid kunnen worden en de bijbehorende netwerkprestaties gekwantificeerd kunnen worden.


Publicaties over Kernvraag 2