Zoutindringing schut- en spuisluizen – Opzet en verkenning Zeesluisformulering

Als natte kunstwerken binnen het hoofdwatersysteem overmatige zoutindringing voorkomen, dragen ze bij aan het behalen van de netwerkeisen voor waterkwaliteit. Als een nat kunstwerk deze bijdrage niet meer naar behoren levert, dan ‘lekt’ te veel zout water naar het binnenwater en worden zoutgehalten in (delen van) het achterland te hoog. Het natte kunstwerk bereikt dan het einde van de functionele levensduur.

WANDA-Locks
Voor het gedetailleerd berekenen van de zoutindringing bij een kunstwerk, en van het effect van maatregelen hiertegen, heeft Deltares het zoutlekmodel ontwikkeld. Deze is later omgezet naar WANDA-locks. De aansluiting hiervan op de zoutverspreidingsmodellen binnen het netwerk, waarmee de te verwachten zoutgehalten in het achterland kunnen worden berekend, blijkt echter lastig. Terwijl (beperking van) de zoutindringing wél een belangrijk aandachtspunt is bij vervanging en renovatie van natte kunstwerken.

Eenvoudiger formulering: Zeesluisformulering
Binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken is daarom een eenvoudiger formulering van WANDA-Locks ontwikkeld: de zogenoemde Zeesluisformulering. Deze kan ook de zoutindringing als gevolg van het nivelleren bij schutsluizen betrouwbaar berekenen.

Stand alone?
In 2018 hebben we de resultaten van deze nieuwe Zeesluisformulering op consistentie getest bij constante en variabele operatie van een schutsluis. Het doel hiervan was de formulering als een standalone tool te kunnen doorontwikkelen en op termijn te kunnen implementeren in het zoutindringingsmodel binnen het hydrodynamische softwarepakket D-Flow.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Download hieronder de volledige kennisbijdrage met samenvatting en verslag.

KpNK-2018-SKW-01c002-D-v1_Zoutindringing-schut-en-spuisluizen-Opzet-en-verkenning.pdf [3945.9 kB]

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.