AIS-data voor scheepvaartfunctie sluizen

Transportvolumes van de binnenvaart in Nederland nemen de laatste jaren flink toe en zullen naar verwachting ook blijven toenemen (zie Integrale Mobiliteitsanalyse 2021). Dit betekent dat de Nederlandse binnenwateren door meer en zwaardere schepen bevaren worden, wat ook gevolgen heeft voor sluizen, bruggen en stuwen. Deze binnenvaartinfrastructuur moet immers een veilige en vlotte doorstroming van schepen en goederen faciliteren. Hoe zorgt u als infrastructuurbeheerder ervoor dat dit ook in de toekomst efficiënt en veilig kan plaatsvinden? Hoe houdt u hier dus rekening mee bij besluitvorming over vervanging en renovatie (VenR)? En hoe kan ons onderzoek u daarbij helpen?

Sluisoperaties
Wij verwachten dat identificatie-data van schepen, zogenoemde Automatic Identification System (AIS) data met informatie over positie en snelheid van een schip, hierbij een rol kunnen spelen. Belangrijkste functies van AIS-data zijn nu het vermijden van aanvaringen en ondersteunen van navigatie. Maar realtime en historische AIS-data bieden ook inzicht in de manier waarop complexe variabelen en externe factoren van invloed zijn op sluisoperaties.

AIS-data bij VenR-besluitvorming
Daarom onderzoeken we de toegankelijkheid, bruikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van AIS-data voor VenR-besluitvorming. We toetsen de bevindingen in praktijkcases, zoals bij de vervanging van de Maasstuwen. In december 2021 hebben we een eerste verkenning afgerond waarin we een aantal toepassingsmogelijkheden van AIS-data hebben kunnen vaststellen.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Download hieronder de volledige kennisbijdrage met samenvatting en verslag.

AIS-data-voor-scheepvaartfunctie-sluizen.pdf [2721.3 kB]

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.