Besluitvorming over beperkende maatregelen zoutindringing met Value of Information

Op dit moment vindt besluitvorming over hoe zoutindringing bij schutsluizen te beperken is, vooral plaats op basis van een deterministische beoordeling van de effectiviteit van mogelijke mitigerende maatregelen. Voor dergelijke beoordelingen is de Zeesluisformulering (zie de KpNK-kennisbijdragen met deze tag) geschikt, een voorspellingsmodel dat in het KpNK is (door)ontwikkeld. Een deterministisch aanpak geeft echter geen inzicht in de invloed van onzekerheden op het uiteindelijke besluit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de onzekerheid over de manier waarop de huidige sluisoperatie de zoutindringing beïnvloedt of wat de impact hierop zal zijn van een aangepaste sluisoperatie.

In dit onderzoek gebruiken we een probabilistische Value of Information (VoI) analyse om twee indicatoren in de besluitvorming over het beperken van zoutindringing bij de Rotterdamse Parksluizen (tussen de Maas en de Schie) te optimaliseren:

  1. De investerings- en operationele kosten van geïmplementeerde maatregelen.
  2. De schade veroorzaakt door het binnendringen van zout, uitgedrukt in geld.

Daarbij kijken we naar de te verwachten waarde van het beter voorspellen van de zoutindringing als gevolg van het schutten van de scheepvaart op basis van meetdata vóór en áchter de schutsluis, in combinatie met de effectiviteit van drie mitigerende maatregelen:

  • beperken van de kolkbreedte;
  • beperken van het aantal schutcycli per dag;
  • intensiever terugpompen van zoutwater vanuit de kolk.

De Parksluizen case laat zien dat een VoI-analyse in principe toepasbaar is in de besluitvorming over maatregelen bij natte kunstwerken. De uitdaging was vooral om met een beperkte hoeveelheid meetdata (dataset van één jaar) en met een deterministisch rekenmodel (zie de kennisbijdragen met de tag Zeesluisformulering) tot een goede probabilistische voorspelling van het complexe proces van zoutindringing te komen.

NB: In deze case is contact geweest met de beheerder van de Parksluizen.

Meer lezen

Als u geïnteresseerd bent in het onderzoeksrapport, dan nodigen wij u uit deze op te vragen via de contactpagina

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.