Voorbereiding (destructief) onderzoek bij de toekomstige sloop van objecten

Hoe kunnen we van te slopen objecten leren hoe we onze huidige (inspectie)technieken en (beoordelings)methoden kunnen verbeteren, om daarmee nog scherper te kunnen vaststellen hoe lang een kunstwerk meegaat?

Kansen
Dat kan door tijdig de meerwaarde van (destructief) onderzoek in het juiste, bredere perspectief te zetten. Want de sloop van een nat kunstwerk biedt kansen om na te gaan in hoeverre inspectietechnieken, tools en methoden, betrouwbare resultaten geven voor ontwerp, beheer, onderhoud, vervanging en renovatie (VenR). Ook als de sloop alleen onderdelen van het kunstwerk betreft. Op basis van deze gevalideerde betrouwbaarheid kan sloop een schat aan informatie geven over de noodzaak tot het verbeteren en (door)ontwikkelen van die technieken, tools en methoden. Deze informatie kan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat helpen bij het centraal aansturen respectievelijk begroten van VenR-opgaves.

Voorwaarden: sloopagenda, afstemming en draagvlak
Om deze validatiekansen effectief te benutten, moet het initiëren en opzetten van dergelijk onderzoek vanuit dit bredere perspectief aan drie randvoorwaarden voldoen:

  • Zorg dat tijdig kansen geïdentificeerd kúnnen worden.
  • Weet wat gewenst, nuttig en technisch haalbaar is om te onderzoeken bij het specifieke sloopobject en wat meerwaarde heeft voor andere kunstwerken en processen.
  • Creëer voldoende draagvlak bij alle stakeholders.

Allereerst is dus een sloopagenda noodzakelijk waaruit een te slopen object gekozen kan worden. Vervolgens is afstemming nodig met inhoudelijke experts om inzicht te krijgen in haalbare, kansrijke en relevante onderzoeken binnen dat sloopproject. Tot slot is het belangrijk te weten welke stakeholders een rol spelen bij het onderzoek. Een aannemer bijvoorbeeld zal rekening moeten kunnen houden met onderzoekers die tijdens de uitvoering van de sloop mogelijk zijn werk belemmeren. En andersom.

Dit onderzoek is toegepast op het sloopobject Roggebotsluis.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Download hieronder de volledige kennisbijdrage met samenvatting en verslag.

Voorbereiding-destructief-onderzoek-bij-de-toekomstige-sloop-van-objecten.pdf [3109.9 kB]

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.