Corrosie van bestaande stalen damwanden in zoet water (workshopverslag)

Bestaande natte kunstwerken leiden aan verouderingsverschijnselen. Door tijdig iets te doen aan veroudering kunnen onnodige kosten en/of onveilige situaties worden voorkomen. Consequenties van veroudering zijn echter nog maar beperkt bekend, laat staan dat ze vastgelegd zijn in gevalideerde voorspellingsmodellen. Voor bestaande kunstwerken is daarom kennis nodig om de technische levensduur (beter) te kunnen bepalen.
Sinds 2017 hebben we verschillende onderzoeken gedaan naar degradatie van staal door de tijd heen – in het bijzonder naar corrosie van stalen damwanden -, beton en grond. Ook hebben we gekeken naar verbetermogelijkheden van voorspellende technieken.

Gevolgen van corrosie voor betrouwbaarheid damwanden
Onder de civiele delen van natte kunstwerken vallen onder meer de stalen damwanden in voorhavens, sluiskolken en kwelvoorzieningen. Dat staal in de loop van de tijd corrodeert, is bekend. Het is minder bekend hoe we bij een bestaande stalen damwand de geotechnische en constructieve consequenties van lokale wanddikte-afnamen op het constructiegedrag precies moeten beoordelen. Die consequenties worden namelijk vooral beïnvloed door de ruimtelijke spreiding van de corrosie, lokale defecten en algehele constructieve staat. Door deze factoren duidelijker in kaart te brengen, kunnen de gevolgen van corrosie op de betrouwbaarheid van damwanden beter onderbouwd worden. Sinds 2017 wordt hier samen met marktpartijen aan gewerkt. Uiteindelijk moet dit leiden tot een meer rationele veiligheidsbeoordeling van stalen damwandconstructies en tot het scherper en preciezer ontwerpen van deze constructies.

Corrosie sneller in zoet water?
Bestaande stalen damwanden lijken sneller te corroderen in zoet water dan verwacht. Dit is althans wat ACOTEC, Deltares en TNO constateerden in hun werk rond corrosie van bestaande stalen damwanden in zoet water. Klopt die constatering? In 2018 is hierover een workshop gehouden voor beheerders, marktpartijen en kennisinstituten met als doel hun kennis en ervaring met elkaar te delen en na te denken hoe we tot een betere geharmoniseerde inspectie van deze civiele delen kunnen komen.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Download hieronder de volledige kennisbijdrage met samenvatting en verslag.

KpNK-2018-BKW-02a001-D-v1_Verslag-workshop-corrosie-stalen-damwanden-in-zoetwater_Brinkman-1.pdf [18926.6 kB]

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.