Integrale analyse van inspectie- en onderzoeksgegevens als bijdrage aan een betere prognose van de restlevensduur van duikers en sifons

Duikers en sifons hebben belangrijke functies als het gaat om kruisen van wegen en waterwegen, en voor het watersysteem. We gaan ervan uit dat deze constructies voor langere tijd zijn ontworpen maar recent onderzoek laat zien dat het vervangingsmoment eerder kan komen dan op basis van de theoretische levensduur verwacht kan worden.

In dit onderzoek is een verkennende beschouwing uitgewerkt waarbij explicieter gebruik is gemaakt van kwantitatieve inspectieresultaten en verouderingscurves. De werkwijze van deze beschouwing stoelt op een viertal hypotheses:

  • Uitgaande van exponentiële verouderingscurves zoals beschreven in de NEN2767, kunnen waargenomen condities per aspect en bouwdeel de curve zo definiëren dat hiermee voorspellingen voor het aspectspecifieke verouderingsproces per bouwdeel kunnen worden gemaakt.
  • De voorspellingen zullen rekening moeten houden met onzekerheden en deze onzekerheden moeten gekwantificeerd worden teneinde correct op deze voorspellingen te kunnen reageren.
  • Individuele verouderingskrommes kunnen over aspecten en bouwdelen worden gecombineerd om een conditiescore te bepalen voor het object ten behoeve van bijvoorbeeld het prognoserapport of een voorselectie voor een VenR-opgave.
  • Aspectspecifieke curves kunnen voor een individueel kunstwerk of bouwdeel worden opgesteld, alsook voor clusters van kunstwerken of bouwdelen op basis van gemeenschappelijke eigenschappen.

De prognoses beperken zich in eerste instantie tot aspectspecifieke verouderings- en degradatieprocessen voor bouwdelen. Door deze te combineren ontstaat een voorspellende uitspraak over de toestand van het kunstwerk.

De prognoses die zo’n combinatie oplevert, dienen niet als vervanging van de huidige werkwijze maar leveren een extra indicator op voor het bepalen van einde levensduur. Een indicator die bijvoorbeeld kan leiden tot een constructieve beoordeling.

Als zodanig leiden ze ook niet tot een discontinuïteit in de werkprocessen. Integendeel, de werkwijze kan juist gebruikmaken van bestaande processen en data en kan in deze processen ingepast worden.

Meer lezen?
Omdat er in de rapportage van dit onderzoek vertrouwelijke objectinformatie is opgenomen, wordt de rapportage niet gedeeld via deze website.
Voor meer informatie kunt u desgewenst met de auteurs contact opnemen of een bericht achterlaten op de contactpagina.

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.