Zoutindringing spuisluizen – Validatie prototype spuisluisformulering

Hoe kun je, en vooral hoe nauwkéurig kun je, een computermodel voorspellingen laten doen over de hoeveelheid zoutindringing in het watersysteem bij spuisluizen? Dat is de vraag geweest in het onderzoek ‘Validatie prototype Spuisluisformuleringen op basis van de Noordland-zoutschermexperimenten’. Noordland is een voormalig werkeiland bij de Oosterscheldekering. Op deze locatie was oorspronkelijk een spuisluis gepland om het meer achter een ‘Oosterscheldedam’ zoet te maken. Om voorafgaand aan de bouw de effecten op de zoutindringing te kunnen meten, zijn laboratoriumexperimenten uitgevoerd waarin de geplande spuivoorziening met zoutscherm op schaal was nagemaakt. De Oosterschelde is echter nooit volledig afgesloten met de bouw van de Oosterscheldekering, en dus is deze zout gebleven. Daardoor is de geplande spuisluis met zoutscherm daar uiteindelijk nooit gebouwd.

Zout water terug naar zee
Als zout zeewater – door gebruik van schutsluizen, door stroming via grondwater of door lekkage via schuiven in de waterkering – onze zoetwatermeren in komt, dan kan het ver landinwaarts dringen. Dat zoute water willen we eigenlijk zo snel mogelijk weer terug laten vloeien naar het zoute buitenwater, zonder te veel te hoeven ‘spoelen’ met zoet water. Immers, dat zoete water hebben we dringend nodig voor andere zaken. In de Noordland-experimenten zijn tests gedaan naar fysische processen die te maken hebben met lozing van zout water via een spuisluis. Kunnen we een computermodel ontwikkelen dat dezelfde voorspellingen doet, dezelfde uitkomsten geeft en dus valide is en bruikbaar voor andere spuisluizen (IJmuiden, Haringvliet, Afsluitdijk)?

Hulp bij VenR-beslissing
Voor schutsluizen zijn dergelijke modellen al ontwikkeld en gevalideerd. Beheerders zijn hier enorm mee geholpen, zowel bij het nagaan hoe effectief maatregelen zijn om zoutindringing tegen te gaan als bij het vaststellen dat de zoutindringing bij een schutsluis niet meer voldoende kan worden beperkt. En dus bij het onderbouwen van hun VenR-beslissingen. Voor spuisluizen zijn we nu ook bezig met het ontwikkelen van een gevalideerd computermodel. Binnen het hier beschreven onderzoek hebben we een prototype van de Spuisluisformulering ontwikkeld die voldoende betrouwbaar lijkt om die voorspellingen te doen. Seinen op groen dus om deze verder door te ontwikkelen!

Meer lezen?
Lees voor de volledige informatie hieronder de Kennisbijdrage met de samenvatting van het onderzoek en de onderzoeksverslagen.

KpNK-2021-KV2-functie-a002_KENNISBIJDRAGE_Validatie-prototype-Spuisluisformulering-obv-Noordland_DEF-20221209.pdf [6674 kB]

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.