Numerieke analyse van trillingsgevoeligheid schuiven

Veel natte kunstwerken zijn uitgerust met beweegbare schuiven of deuren waardoor ze als regelknoppen in de waterinfrastructuur kunnen worden gebruikt. De geplande levensduur van deze keermiddelen bepaalt met welke stromingscondities bij het voorziene gebruik in het schuifontwerp rekening moet worden gehouden.

Als de wijze van gebruik en/of de operationele condities veranderen, dan moet o.a. worden beoordeeld of de schuif onder maatgevende stromingscondities gaat trillen. Trillingen kunnen de levensduur van de schuif verkorten (door vermoeiing van het materiaal) of zelfs leiden tot het falen van het keermiddel. TNO, RWS en Deltares hebben eerder een quickscan ontwikkeld om het risico hierop te beoordelen. Als hieruit volgt dat nader onderzoek naar de trillingsgevoeligheid nodig is, dan zijn er tot op heden weinig andere opties beschikbaar dan kostbare, tijdrovende en moeilijk uitvoerbare veld- of schaalmodelmetingen.

In deze casestudy onderzoeken we een aanpak van de Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) om met geavanceerde numerieke 3D-analyses (i.e. Computational Fluid Dynamics ofwel CFD) het risico te beoordelen dat de levens­duur van een schuif door trillingen wordt verkort. Deze methode kan ook geschikt zijn om mitigerende maatregelen te ontwerpen die de levensduur verlengen. In de case wordt voor een segmentdeur van Sluis Eefde naar de stromingscondities gekeken waarbij daadwerkelijk trillingen zijn opgetreden. Met de BAW-aanpak blijken we voor de segmentdeur van Sluis Eefde voorlopig niet tot een stabiele CFD-analyse te komen.

Meer lezen?

Als u geïnteresseerd bent in het onderzoeksrapport, dan nodigen wij u uit deze op te vragen via de contactpagina.

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.