Kunnen we de functionele samenhang in een netwerk kwantificeren?

In de besluitvorming over vervanging of renovatie van een verouderd kunstwerk is het belangrijk onnodig ingrijpende maatregelen te voorkomen. Daarom is het noodzakelijk het functioneren van het netwerk in de onderbouwende analyses zo werkelijkheidsgetrouw mogelijk te benaderen. Welke bijdrage levert een individueel kunstwerk daadwerkelijk aan de netwerkprestaties? En in hoeverre doet het kunstwerk dat samen met andere objecten? Oftewel, hoe is de functionele samenhang tussen de afzonderlijke kunstwerken en het netwerk?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, hebben we in 2021 een aanpak bedacht voor een zogenoemde ‘functionele inspectie’. In deze verkennende casestudy gaan we na of die aanpak geschikt is. We beschouwen daarvoor opgetreden stremmingen van sluiskolk Grave en inspecteren de impact daarvan op het vaargedrag tussen de omringende sluizen. Er is geen (wettelijke) eis gesteld aan het aantal schepen dat minimaal via sluiskolk Grave over dit stukje Hoofdvaarwegennet moet kunnen varen. We zoeken in de inspectie daarom alleen naar het verschil in vaargedrag rondom Grave tussen de normale en gestremde situatie.

Met de aanpak brengen we de samenhang en redundantie in het netwerk rondom een object op een gestructureerde wijze in kaart. Daarvoor lijken voor het netwerk rondom Grave op het eerste gezicht voldoende waarnemingen beschikbaar. Door de focus van de inspectie en kanttekeningen bij de betrouwbaarheid blijkt echter een beperkt aantal daadwerkelijk inzetbaar.

Daarmee geeft de verkenning goede handvatten voor volgende functionele inspecties. Ook heeft de casestudy ons in staat gesteld het taalgebruik rondom functionele levensduur, samenhang en inspectie op een begrijpelijke manier toe te lichten.

In de besluitvorming over vervanging of renovatie van een verouderd kunstwerk is het belangrijk onnodig ingrijpende maatregelen te voorkomen. Daarom is het noodzakelijk het functioneren van het netwerk in de onderbouwende analyses zo werkelijkheidsgetrouw mogelijk te benaderen. Welke bijdrage levert een individueel kunstwerk daadwerkelijk aan de netwerkprestaties? En in hoeverre doet het kunstwerk dat samen met andere objecten? Oftewel, hoe is de functionele samenhang tussen de afzonderlijke kunstwerken en het netwerk?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, hebben we in 2021 een aanpak bedacht voor een zogenoemde ‘functionele inspectie’. In deze verkennende casestudy gaan we na of die aanpak geschikt is. We beschouwen daarvoor opgetreden stremmingen van sluiskolk Grave en inspecteren de impact daarvan op het vaargedrag tussen de omringende sluizen. Er is geen (wettelijke) eis gesteld aan het aantal schepen dat minimaal via sluiskolk Grave over dit stukje Hoofdvaarwegennet moet kunnen varen. We zoeken in de inspectie daarom alleen naar het verschil in vaargedrag rondom Grave tussen de normale en gestremde situatie.

Met de aanpak brengen we de samenhang en redundantie in het netwerk rondom een object op een gestructureerde wijze in kaart. Daarvoor lijken voor het netwerk rondom Grave op het eerste gezicht voldoende waarnemingen beschikbaar. Door de focus van de inspectie en kanttekeningen bij de betrouwbaarheid blijkt echter een beperkt aantal daadwerkelijk inzetbaar.

Daarmee geeft de verkenning goede handvatten voor volgende functionele inspecties. Ook heeft de casestudy ons in staat gesteld het taalgebruik rondom functionele levensduur, samenhang en inspectie op een begrijpelijke manier toe te lichten.

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Download hieronder de samenvatting met de publicatie.

KpNK-2021-KV1.3-kunstwerk-d002_KENNISBIJDRAGE_Casestudy-functionele-inspectie-netwerkschakel_20230929.pdf [10270.4 kB]

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.