Geotechniek

Geotechniek houdt zich bezig met de structuur van grond, en de invloed hiervan op de stevigheid en vervormbaarheid van de grond als die grond onderdeel van een bouwwerk (zoals een nat kunstwerk). Geotechnici onderzoeken hoeveel draagkracht de grond heeft. Welke draag- en funderingsconstructie is met welke bouwmethode geschikt om op de grond neer te zetten of in de grond te plaatsen om de belastingen (via de funderingselementen) naar de ondergrond af te dragen?

Grondsoorten verschillen; daarom verschillen funderingen ook in hun vorm, in het gebruikte materiaal en bijvoorbeeld in de manier waarop ze aangebracht zijn of worden. Damwanden ontlenen een groot deel van hun stevigheid en stijfheid aan de omliggende grond. Verdieping van geotechnische kennis kan daardoor significant bijdragen aan het beter kunnen beoordelen van dit type kunstwerk.

Voor kennisbijdragen met de tag Geotechniek, is specifiek geotechnische kennis ingebracht.


Publicaties over Geotechniek