Numerieke simulatie van bresvloeiing bij bodembeschermingen

In de waterinfrastructuur kan stroomafwaarts van natte kunstwerken en op locaties waar schroefstralen van scheepsmotoren de bodem ‘aanvallen’ ontgronding ontstaan. Door ontgrondingskuilen met een bodembescherming voldoende klein en voldoende ver weg te houden van het kunstwerk, voorkomen we de ondermijning van de constructie. Daarmee vertragen we het bereiken van het einde van de levensduur van het kunstwerk.

De bestaande ontwerpregels voor bodembeschermingen zijn vrij conservatief en fysisch incompleet. Vandaar dat steeds vaker numerieke modellen worden gebruikt om:

  • de ontwikkeling van ontgrondingskuilen te voorspellen,
  • de effectiviteit van levensduurverlengende maatregelen te onderzoeken en
  • bijzonderheden van specifieke, kritische situaties bij het eroderen van een bodembescherming nader te onderzoeken.

Een voorbeeld van dat laatste vormt dit onderzoek naar bresvloeiing in een talud van vastgepakt fijn zand bij de overgang van een beschermde naar een onbeschermde bodem. We gaan stapsgewijs na hoe betrouwbaar het numerieke model TUDflow3D de ontwikkeling van een bresvloeiing kan simuleren. Dit blijkt te kunnen, zowel voor het in laboratoriumexperimenten waargenomen gedrag (kleinschalig) als voor de ontwikkeling van een bresvloeiing in een twintig meter hoog zandtalud (grootschalig).

Meer lezen

Als u geïnteresseerd bent in het onderzoeksrapport, dan nodigen wij u uit deze op te vragen via de contactpagina.

Opmerkingen of aanvullingen?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij deze documenten, heeft u bijvoorbeeld zelf ervaring opgedaan met het onderwerp van dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Laat een bericht achter op onze Contactpagina of klik op Meedoen voor meer informatie.