Visualisatie van een systeem

Onderstaande visualisatie maakt duidelijk hoe complex de omgeving van Natte Kunstwerken is. In het midden staat de gehele omgeving van een systeem weergegeven. Deze valt in 4 onderdelen uiteen.

Van linksonder met de klok mee:

  1. De waterwegen in een bepaald gebied
  2. De verschillende kunstwerken die via een of meerdere waterwegen met elkaar in verbinding staan
  3. De omwonenden en bedrijven in de omgeving van natte kunstwerken
  4. De relaties tussen al deze factoren