Verslag symposium Kundig met Kunstwerken

In juni heeft het Kennisprogramma Natte Kunstwerken een symposium georganiseerd over de technische en functionele aspecten aan de vervangings- en renovatie opgave bij natte kunstwerken. Sinds 2016 werken Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO samen binnen dit programma, maar zij willen het aantal partners graag uitbreiden. Specifieke aandacht ging daarom uit naar mogelijke samenwerking met de waterschappen en marktpartijen.

De opgave is groot en complex en kan alleen behapbaar worden gemaakt in samenwerking met alle betrokkenen. De grote behoefte aan toegepaste kennis om de vervangingsopgave zo goed mogelijk in te kunnen vullen, bleek uit de opkomst. Bijna 120 deelnemers uit de hele breedte van de sector hebben het middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’ bezocht.

Naast een beschrijving van de plenaire en parallelle (deels besloten) deelsessies vind u hierin ook de plenair gedeelde hartenkreten van de collega’s uit de ‘vakgemeenschap rondom vervanging en renovatie van natte kunstwerken’ terug.

Vooruitlopend op dit gedetailleerde verslag waren de presentaties van dit vruchtbare middagsymposium al beschikbaar gesteld. Deze kunt u hier vinden.