Programma en presentaties


Op deze pagina vindt u het programma met presentaties van ons symposium 'Kundig met Kunstwerken', gehouden op 25 juni 2019.


12:00u

Inlooplunch met kennismarkt
Ontdek de drie onderzoekssporen van  Kennisprogramma Natte Kunstwerken!

 

13:15u

Welkom door de dagvoorzitter

Arie Bleijenberg  |  Business Director Infrastructuur, TNO

 

Kennis:  delen is het nieuwe hebben

Alex Hekman  |  Business Director Water Sweco Nederland / branche-ambassadeur NLIngenieurs 

 

Puzzelen met kunstwerken: een serieuze zaak

Hetty Klavers  |  Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland /  Bestuurslid Unie van Waterschappen

14:30u

Pauze

 

15:00u

Parallelle interactieve sessies  |  ronde 1

 

15:45u

Pauze

 

16:00u

Parallelle interactieve sessies  |  ronde 2

 

16:45u

Afsluiting

Terugkoppeling onder leiding van dagvoorzitter

 

17:00u

Borrel