Kundig met Kunstwerken

Dinsdagmiddag 25 juni heeft het Kennisprogramma Natte Kunstwerken een symposium over de technische en functionele aspecten aan de vervangings- en renovatie opgave bij natte kunstwerken georganiseerd. Specifieke aandacht ging uit naar mogelijke samenwerking met de waterschappen en marktpartijen. Deltares MARIN, Rijkswaterstaat en TNO werken nu samen aan dit kennisprogramma, maar willen dit graag uitbreiden met marktpartijen en de waterschappen.