Symposium 2019


Op 15 november 2015 is in het kader van TO2-onderzoek naar de vervangingsopgave bij natte kunstwerken het symposium ‘Natte kunstwerken van de toekomst, Verstandig behouden, slim vervangen’ gehouden. Dit symposium gaf een overzicht van de aanleiding en doelstellingen van het onderzoeksprogramma en de resultaten op dat moment. Het programma en de resultaten van dit symposium vindt u via de volgende link.


Sinds dat symposium in 2015 is er veel gebeurd. Rijkswaterstaat is in 2016 aangesloten bij het onderzoeksprogramma – sinds dat moment heet de samenwerking ‘Kennisprogramma Natte Kunstwerken’ - en er is een mogelijk gecreëerd voor de markt om aan te sluiten. Daarnaast is er in 2017 en 2018 veel onderzoek uitgevoerd, getuige de lijst van producten. Deze lijst wordt in de komende weken verder ontsloten.

Wij willen u graag vertellen welk onderzoek dat is geweest, wat er op dit moment aan gezamenlijk onderzoek plaatsvindt, met u van gedachten wisselen over uw vervangingsopgave en u proberen te overtuigen bij het programma aan te sluiten! Om deze redenen willen we op 25 juni aanstaande in de middag bij Deltares in Delft een nieuw symposium organiseren. Zet deze datum in uw agenda!

U kunt zich inmiddels via het aanmeldformulier op deze Deltares website inschrijven voor dit symposium. En houdt u onze communicatiekanalen – deze website en die van NKWK onderzoekslijn ‘Toekomstbestendige Natte Kunstwerken’ – in de gaten voor aanvullende informatie!