Symposium 2015

Verstandig behouden, Slim vervangen

Om te voorkomen dat Nederland de komende jaren vele tientallen miljoenen euro’s tegelijk moet investeren in de vervanging van natte kunstwerken, heeft Deltares in samenwerking met TNO en MARIN een kennisagenda opgesteld. Deze agenda geeft inzicht in de onderzoeksvragen van waterbeheerders over de technische en functionele levensduur én de werking van het kunstwerk binnen het totale watersysteem.

“Dit is de eerste keer dat deze drie aspecten in onderlinge samenhang in kaart zijn gebracht”, vertelt Ida de Groot, expert natte kunstwerken bij Deltares. Alleen op deze manier kun je bepalen of het verstandig is om iets te behouden en of slim kan vervangen. Ook geeft het inzicht over de volgorde van de onderzoeksvragen.

Samenwerking en afstemming vormt de sleutel tot succes


In Nederland staat de komende decennia de vervanging van een groot aantal natte kunstwerken zoals sluizen, stuwen en gemalen op de agenda. Een opgave waar een investering van vele miljoenen mee gemoeid is en die enorme gevolgen gaat hebben voor het dagelijks verkeer en gebruik van de Nederlandse waterwegen. Ruim honderd waterbeheerders, onderzoekers en mensen uit het bedrijfsleven discussieerden tijdens het symposium Natte Kunstwerken van de Toekomst -2015.

erkenning bij deelnemers over de vragen die er liggen voor de vervanging van de natte kunstwerken

Herkenning bij deelnemers over de vragen die er liggen voor de vervanging van de natte kunstwerken

Inbreng van waterbeheerders, onderzoeksinstellingen en adviesbureaus

Het symposium werd georganiseerd in het kader van het TO2 onderzoeksproject Natte Kunstwerken van de Toekomst. Binnen dit project werken de kennisinstituten Deltares, TNO en MARIN intensief samen. De kennisagenda Natte Kunstwerken 2016-2020 is tot stand gekomen in samenwerking met waterbeheerders, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. Tijdens het symposium konden de deelnemers aanvullende input leveren op de kennissagenda. De drie sporen – de technische en functionele levensduur en de werking van het systeem – staan afzonderlijk en in onderlinge samenhang uitgewerkt in de kennisagenda. De kennisagenda Natte Kunstwerken is per heden op deze website beschikbaar. Bekijk de kennisagenda..