Bijeenkomsten

Middagsymposium Kundig met Kunstwerken

De vervangingsopgave van natte kunstwerken is één van de grootste opgaves voor Nederland op dit moment. Maar hoe pak je dit effectief, efficiënt en kostenbesparend aan?

Het Kennisprogramma Natte Kunstwerken nodigt u van harte uit om dinsdagmiddag 25 juni deel te nemen aan het middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’.

Wanneer: dinsdag 25 juni
Tijd: 13:00u - 17:00u
Locatie: Deltares, Delft

In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken werken Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO samen aan de kennisontwikkeling om de vervangings- en renovatieopgave bij natte kunstwerken (stuwen, sluizen, gemalen en stormvloedkeringen) effectief, efficiënt en kostenbesparend aan te pakken.

Tijdens het symposium informeren wij u over de laatste onderzoeksresultaten van dit programma, en willen we graag met u van gedachten wisselen over uw vervangingsopgave van natte kunstwerken. Tevens is dit de kans om aan te sluiten bij het kennisprogramma.

Samenwerking met Rijkswaterstaat en aansluiting met de markt
In 2015 is in het kader van het TO2-onderzoek naar de vervangingsopgave bij natte kunstwerken het symposium ‘Natte kunstwerken van de toekomst: Verstandig behouden, slim vervangen’ gehouden. Dit symposium gaf een overzicht van de aanleiding en doelstellingen van het onderzoeksprogramma en de resultaten op dat moment. Sindsdien is er veel gebeurd! Rijkswaterstaat is in 2016 aangesloten bij het kennisprogramma – vanaf dat moment heet de samenwerking ‘Kennisprogramma Natte Kunstwerken’ – en er is een mogelijk gecreëerd voor de markt om aan te sluiten. Daarnaast is er in 2017 en 2018 veel onderzoek uitgevoerd. De rapporten zijn te vinden op de website Natte Kunstwerken. De komende tijd zullen alle rapporten als download aangeboden worden.

Verbinding met Nationaal Kennisplatform voor Water en Klimaat
De samenwerking binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vormt e uitwerking van de onderzoekslijn “Toekomstbestendige Natte Kunstwerken” binnen het Nationaal Kennisplatform voor Water en Klimaat (NKWK). Dit kennisplatform brengt Nederlandse overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij elkaar om samen te werken aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijn-ontwikkelingen op gebied van water- en klimaatvraagstukken.

Aanmelden
Aan het deelnemen van het middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’ zijn geen kosten verbonden. Om het symposium te kunnen organiseren vragen wij u zich te registeren door het formulier op de Deltares-website in te vullen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u te informeren over deze bijeenkomst en een eventueel vervolg op deze bijeenkomst. Het Kennisprogramma Natte Kunstwerken nodigt u van harte uit om dinsdagmiddag 25 juni deel te nemen aan het middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’.

Wanneer: dinsdag 25 juni
Tijd: XXX
Locatie: Deltares, Delft

In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken werken Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO samen aan de kennisontwikkeling om de vervangings- en renovatieopgave bij natte kunstwerken (stuwen, sluizen, gemalen en stormvloedkeringen) effectief, efficiënt en kostenbesparend aan te pakken.

Tijdens het symposium informeren wij u over de laatste onderzoeksresultaten van dit programma, en willen we graag met u van gedachten wisselen over uw vervangingsopgave van natte kunstwerken. Tevens is dit de kans om aan te sluiten bij het kennisprogramma.