Regio-analyse

Regio-advies

In de vernieuwde werkwijze Vervanging en Renovatie binnen RWS wordt, als extra stap voorafgaand aan de programmering, een analyse van de regio gevraagd resulterend in het regio-advies. Dit onderwerp richt zich op het beschikbaar maken van vereiste kennis en tools voor het opstellen van een regio-advies, mede op basis van de regio-adviezen die reeds zijn uitgebracht.

  • In 2017 is een eerste evaluatie gedaan van de regio-adviezen die zijn opgesteld door de regionale diensten van RWS. Uit de bespreking van de bruikbaarheid van de regioadviezen bleek dat er een aantal verbeteringen mogelijk zijn van de methodiek. Download het rapport.

Afwegingsstrategieën

Binnen dit onderwerp wordt nader onderzoek gedaan naar technieken die input kunnen zijn voor verbeteringen in de bestaande (economische) afwegingssystematiek voor een vervanging, met name op het vlak van interactie tussen object en systeem, ten behoeve van het regio-advies.

  • In 2018 is een brede inventarisatie gedaan van bestaande afwegingsmechanismen, die vervolgens in een workshop op werking in de praktijk zijn beoordeeld. Download het rapport.