Regio-analyse

Regio-advies

In de vernieuwde werkwijze Vervanging en Renovatie binnen RWS wordt, als extra stap voorafgaand aan de programmering, een analyse van de regio gevraagd resulterend in het regio-advies. Dit onderwerp richt zich op het beschikbaar maken van vereiste kennis en tools voor het opstellen van een regio-advies, mede op basis van de regio-adviezen die reeds zijn uitgebracht. 

Afwegingsstrategieën

Binnen dit onderwerp wordt nader onderzoek gedaan naar bestaande technieken die input kunnen zijn voor verbeteringen in de bestaande (economische) afwegingssystematiek ten behoeve van het regio-advies.