Kunstwerk in het netwerk

Capaciteit vaarweg

Inventarisatie van initiatieven op raakvlak vaarweg en kunstwerk (2018) 

Schematiseren van kunstwerken

  • Schematisatie van Kunst- en Regelwerken in numerieke modellen - Werken aan een generieke methode (2017)
  • Kunstwerken in netwerkmodellen (2018)

Zoutindringing door kunstwerken