Relatie object-systeem

Hieronder vindt u een overzicht van de rapporten van het spoor Relatie Systeem-Kunstwerk

Inventarisatie van initiatieven op raakvlak vaarweg en kunstwerk (2018) 

Kunstwerken in netwerkmodellen (2018)

Zoutindringing schut- en spuisluizen - Opzet en verkenning Zeesluisformulering (2018)

Functionele levensduur - Toepassing methodiek op case Julianakanaal Grensmaas (2018)

Schematisatie van Kunst- en Regelwerken in numerieke modellen - Werken aan een generieke methode (2017)

Zoutindringing door schutsluizen, overzicht projecten en aanzet formulering ten behoove van netwerkmodellen (2017)

Functionele Levensduur

Hieronder vindt u een overzicht van de rapporten van het spoor Functionele Levensduur

Waardensysteem zeesluis Delfzijl Een zoektocht naar mogelijkheden rondom de zeesluis (2017)

Calculation of hydronamic interaction forces on a ship entering a lock using CFD (2016)

Spoor Functionele levensduur – Werkpakket 2.2: Stroming door (rinket)schuiven Modelonderzoek (2015)

Spoor Functionele levensduur- Werkpakket 2.2: Stroming door (rinket)schuiven Validatie van CFD-berekeningen voor stroming in een sluis (2015)