Functionele levensduur

Methodiek levensduurprognose

Het kennisprogramma wil beheerders (beter) in staat stellen om bij de vervangings- en renovatieopgave een onderbouwde afweging te kunnen maken voor (1) het juiste moment van ingrijpen en (2) de juiste wijze van ingrijpen. Het juiste moment van ingrijpen vereist inzicht in zowel einde technische levensduur als einde functionele levensduur van een kunstwerk. Om einde functionele levensduur zichtbaar te maken zijn tools noodzakelijk.

  • In 2017 is een eerste stap gezet richting een bruikbare en generieke methodiek om einde functionele levensduur van een (nat) kunstwerk te bepalen. Daartoe is een inventarisatie van projecten uitgevoerd die aan een beter begrip van de functionele levensduur hebben bijgedragen. Download het rapport.

  • In 2018 is de Methode Functionele Levensduur, opgebouwd uit samenhangende bouwstenen, toegepast op een case. Hiervoor zijn de natte kunstwerken  in het deelsysteem Julianakanaal-Grensmaas getest. Het doel van deze exercitie was om de noodzakelijke verbeteringen in de bouwstenen concreet te maken en suggesties te doen voor de verankering in het V&R-proces. Download het rapport.

Samenhang in functies