Nautische aspecten

Vlot en veilig invaren

Het onderzoek binnen het kennisprogramma rondom vlot en veilig invaren van een sluiskolk is om aan te tonen, dat de krachten op een invarend schip goed met Computational Fluid Dynamics (CFD) kunnen worden voorspeld. Dit geeft meer flexibiliteit bij het ontwerpen van sluizen en geeft ook de mogelijkheid om realistische trainingsscenario’s te ontwikkelen. Realistische trainingsscenario’s bevorderen het vlot en veilig gebruik van de sluis.

  • In 2016 is een artikel voor de 4th International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water (MASHCON) in Hamburg geschreven. Hierin wordt een studie met het CFD-pakket ReFRESCO gepresenteerd naar de krachten op een schip tijdens het invaren van een sluiskolk. Traditioneel wordt deze interactie ten behoeve van een ontwerp bepaald op basis van modeltesten. Download het artikel.

Vlot en veilig afmeren

Voor schutsluizen moet een balans worden gevonden tussen vlot en veilig nivelleren. Hoe sneller wordt genivelleerd, des te groter de krachten op het schip. Bij het ontwerpen van het nivelleersysteem wordt de minimale nivelleertijd gezocht waarvoor de toegestane krachten op het schip niet worden overschreden. Een belangrijke factor hierbij is de methode van afmeren. In de huidige praktijk wordt dit in Nederland bijna altijd met trossen gedaan. In het buitenland worden echter ook andere afmeersystemen gebruikt.

  • In 2018 zijn de voor- en nadelen van de beschikbare alternatieve afmeersystemen in een lijst beschreven, samen met een oordeel over de mogelijke toepasbaarheid van elke optie bij binnenvaartsluizen in Nederland. Download het rapport.

Afmeren