Nieuwe kunstwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de rapporten van het spoor Nieuwe Kunstwerken

Appendix Flow-InducedVibrationsof Fibre-ReinforcedPolymer HydraulicGates

Deel 2 B - Samenvatting Vergelijking vul_straal en metingen

Deel 1 - Samenvatting Interactie vulstraal met schip (2018)

Trillingen van fibre-reinforced polymer (FRP) sluisdeuren en -schuiven (2018)

Vertikale belasting op sluisdeur/Vertical loads on lock gates + oplegnotitie (2018)

Afvoercapaciteit stuwen - CFD validation for discharge coefficients of an embankment weir + oplegnotitie (2018)

Trillingsgevoeligheid keermiddelen + oplegnotitie (2018)

The influence of soil embedment on local instability of a Class 4 profile (2017)

The influence of soil embedment on local instability of a Class 4 profile (ppt) (2017)

Improving the filling jet schematisation through a lock door taking into account the presence of a ship (2017)

Comparison of Borgerhout measurements data with Lockfill computations (2017)

Validatie VUL_SLUIS - LOCKFILL (2017)

Energie uit water rond natte kunstwerken - Kansen op kaart (2017)

Innovatievoorwaarden

M. Woning, B. Lassing, publicatiedatum: 25 april 2016

De notitie Innovatievoorwaarden en de bijbehorende bijlage beschrijft innovatievoorwaarden (weergegeven in een tabel) waarmee kan worden aangetoond op welke wijze innovaties door de verschillende ontwikkelstadia van idee tot praktijk worden gebracht. Bij gebruik van de tabel wordt inzichtelijk wat de volgende stappen zijn in het innovatietraject. Deze tabel ondersteunt de acceptatie van innovaties, wat bijdraagt aan het realiseren van vernieuwingen in de vervangingsopgave.

Download het rapport

Download de bijbehorende appendix

Innovatie

J. Kentrop, publicatiedatum: 25 april 2016

Het afstudeeronderzoek van Jorrit Kentrop richt zich op een ontwerp voor een Glazen Dijk. Specifiek wordt ingegaan op hoe veilig de toepassing van glas is in een waterkering en welk ontwerp van de glazen dijk voldoende betrouwbaar is met betrekking tot de waterkerende functie. Dit document is een samenvatting van het afstudeerwerk.

Download het rapport

Eenduidig toetskader

J. Breedeveld, L. Hellebrandt, publicatiedatum: 25 april 2016

Tijdens de levensduur neemt de mate waarin een nat kunstwerk aan de gestelde functionele en technische eisen voldoet af. Bij het tussentijds beoordelen van de prestatie van een kunstwerk moet worden meegenomen dat het tegelijk in meerdere watersystemen functioneert, en dat elke functie andere technische eisen (qua beschikbaarheid en veiligheid) aan eenzelfde onderdeel stelt. In het onderzoek is nagegaan in hoeverre het tussen de functies ontbreekt aan uniformiteit bij het beoordelen van de prestatie, waarbij de hypothese is dat het ontbreken van uniformiteit de efficiency van het asset management bij een nat kunstwerk verlaagt.

Download het rapport