Hydraulische aspecten

Vlot en veilig nivelleren

2017

In 2017 is in samenwerking met WL Borgerhout onderzoek gedaan naar de interactie tijdens nivelleren tussen de vulstraal en het schip, wat bestond uit de volgende onderdelen:

  • het narekenen van metingen met Lockfill en vul_straal
  • het vergelijken van metingen en berekeningen
  • een afstudeeronderzoek naar de interactie tussen vulstraal en schip


De resultaten zijn samengevat in één product.

Hydraulische belastingen

2017: Trillingen van FRP keermiddelen 

In oktober 2017 heeft de heer J.C.A. Veldhuizen (TU Delft) zijn afstudeer-onderzoek bij Deltares afgerond naar de trillingen van fibre-reinforced polymer (FRP) sluisdeuren en -schuiven. Dit onderzoek is samengevat in een Master thesis. Download het rapport inclusief eindpresentatie.

auteurs: A. Heinsbroek (Deltares), W. Kortlever (RWS)
publicatiedatum: 31 december 2018

2018: Liftcoëfficiënt veel voorkomende schuiven

In 2018 is voor enkele vaak voorkomende ontwerpen van hydraulische schuiven met 2D CFD modellen een verloop van de liftcoëfficiënt als functie van de schuifstand gegenereerd. Download het rapport.

auteurs: T. Boschetti (Deltares), W. Kortlever (RWS)
publicatiedatum: 31 december 2018

Afvoercapaciteit

Er is behoefte om voor de aankomende vervanging van de stuwen in de Maas een gevalideerd rekenmodel te hebben voor stuwen. In 2018 zijn als onderdeel van een studie CFD berekeningen gemaakt van stroming over een stuw, die met metingen (Bloemberg 2001) zijn vergeleken. Dowload het rapport.

auteurs: A. de Loor (Deltares), W. Kortlever (RWS)
publicatiedatum: 31 december 2018