Duurzaamheid

Energie uit water

Rijkswaterstaat heeft geconstateerd dat het begrip duurzaamheid voor de aanleg en renovatie van natte kunstwerken  nog niet op een eenduidige manier kan worden meegenomen. Binnen het kennis-programma wordt gewerkt aan functie-eisen voor duurzaamheid.

  • In 2017 is, op advies van een expertgroep gericht op de energie-zuinigheid en energieneutraliteit van natte kunstwerken, in kaart gebracht welke kansen er zijn voor energieopwekking uit water rond natte kunstwerken. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden voor verduurzaming die het vervangen en/of renoveren van kunstwerken kan bieden. Download het rapport.