Producten

Downloads

Bestaande Kunstwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de rapporten van het spoor Bestaande Kunstwerken

Considerations on the use of data to better predict long term replacement and renovation activities in transport infrastructure”, conference paper IALCCE 2018

Knowledge programme hydraulic structures - activity report 2018 “Data hydraulic structures (2018)

Verslag projectteamoverleggen 2018 “Data hydraulic structures (2018)

Grond-constructie interactie model - onderdeel Gebruik performance data via reliability updating (2018)

Considerations on the use of data to better predict long term replacement and renovation activities in transport infrastructure”, conference paper IALCCE 2018 

Knowledge programme hydraulic structures - activity report 2018 “Data hydraulic structures (2018)

Probabilistic system identification and optimal sensor placement for a single anchored sheet pile wall" (2018)

“Ultrasone meetechniek”, presentatie workshop “Corrosie van bestaande stalen damwanden in zoetwater” (2018)

Fundamentals of alkali-silica gel formation and swelling: Condensation under influence of dissolved salts. Cement and Concrete Research, 105, 18-30 (2018)

Degradation patterns from thickness measurements of 85-year old sheet pile walls, presentatie workshop “Corrosie van bestaande stalen damwanden in zoetwater” (pres) (2018)

Spatial variability of sheet pile wall ultrasonic residual thickness measurements - summary (2018)

Spatial variability of sheet pile wall ultrasonic residual thickness measurements - summary (mem) (2018)

Opzetten zweldruk cel, (memo) (2018)

Gebruik performance data via reliability updating (2018)

The influence of soil embedment on local instability of a Class 4 profile (2018)

Literatuuronderzoek en recente meetgegevens damwanddegradatie ((2018)

Sterktedegradatie grond door onder- en achterloopsheid (2017)

Schroefstraalbelasting in de voorhaven van Nieuwe Sluis Eefde (2017)

Vergelijking van schroefstraalstroombeelden – CFD en empirische formules (2017)

Soil-structure interaction Reliability analysis of a retaining wall (2015)

Innovatievoorwaarden (2015)

Appendix Innovatievoorwaarden (2015)

Innovaties – Samenvatting afstudeeronderzoek Glazen Dijk (2016)

Verlichten vervangingsopgave natte kunstwerken door monitoring (2015)

Presentatie TO2 –Onderdeel: Technische Levensduur (2016)

Eenduidig Toetskader Uitgangspunten en analyse (2015)

Functionele Levensduur

Hieronder vindt u een overzicht van de rapporten van het spoor Functionele Levensduur

Waardensysteem zeesluis Delfzijl Een zoektocht naar mogelijkheden rondom de zeesluis (2017)

Calculation of hydronamic interaction forces on a ship entering a lock using  CFD (2016)

Spoor Functionele levensduur – Werkpakket 2.2: Stroming door (rinket)schuiven Modelonderzoek (2015)

Spoor Functionele levensduur- Werkpakket 2.2: Stroming door (rinket)schuiven Validatie van CFD-berekeningen voor stroming in een sluis (2015)

Nieuwe Kunstwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de rapporten van het spoor Nieuwe Kunstwerken

Appendix Flow-InducedVibrationsof Fibre-ReinforcedPolymer HydraulicGates

Deel 2 B - Samenvatting Vergelijking vul_straal en metingen

Deel 1 - Samenvatting Interactie vulstraal met schip (2018)

Trillingen van fibre-reinforced polymer (FRP) sluisdeuren en -schuiven (2018)

Vertikale belasting op sluisdeur/Vertical loads on lock gates + oplegnotitie (2018)

Afvoercapaciteit stuwen - CFD validation for discharge coefficients of an embankment weir + oplegnotitie (2018)

Trillingsgevoeligheid keermiddelen + oplegnotitie (2018)

The influence of soil embedment on local instability of a Class 4 profile (2017)

The influence of soil embedment on local instability of a Class 4 profile (ppt) (2017)

Improving the filling jet schematisation through a lock door taking into account the presence of a ship (2017)

Comparison of Borgerhout measurements data with Lockfill computations (2017)

Validatie VUL_SLUIS - LOCKFILL (2017)

Energie uit water rond natte kunstwerken - Kansen op kaart (2017)

Relatie Systeem-Kunstwerk

Hieronder vindt u een overzicht van de rapporten van het spoor Relatie Systeem-Kunstwerk

Inventarisatie van initiatieven op raakvlak vaarweg en kunstwerk (2018)

Kunstwerken in netwerkmodellen (2018)

Zoutindringing schut- en spuisluizen - Opzet en verkenning Zeesluisformulering (2018)

Functionele levensduur - Toepassing methodiek op case Julianakanaal Grensmaas (2018)

Schematisatie van Kunst- en Regelwerken in numerieke modellen - Werken aan een generieke methode (2017)

Zoutindringing door schutsluizen, overzicht projecten en aanzet formulering t.b.v. netwerkmodellen (2017)

Functionele levensduur - Inventarisatie bestaande projecten (2017)