Technische levensduur

Er is voor bestaande objecten kennis nodig om de technische levensduur (beter) te kunnen bepalen. Daarbij is zowel aandacht voor de huidige technische staat als de veroudering in de tijd.

Degradatie staal

Workshop corrosie damwanden in zoetwater (2018)

Op 31 mei 2018 hebben beheerders, industrie en kennisinstellingen in de workshop 'Corrosie van bestaande stalen damwanden in zoetwater' kennis en ervaringen uitgewisseld over het meten aan en beoordelen van de constructieve staat. Daarmee is een basis gelegd voor een gemeenschappelijke aanpak. Hier vindt u en de presentaties.

contactpersonen: D. Allaix, H. Brinkman, L. Klatter, R. van de Kamp
publicatiedatum: juni 2018

Degradatie beton

Degradatie grond