Technische levensduur

Er is voor bestaande objecten kennis nodig om de technische levensduur (beter) te kunnen bepalen. Daarbij is zowel aandacht voor de huidige technische staat als de veroudering in de tijd.

Degradatie staal

Degradation patterns from thickness measurements of 85-year old sheet pile walls, presentatie workshop “Corrosie van bestaande stalen damwanden in zoetwater” (pres) (2018)

Literatuuronderzoek en recente meetgegevens damwanddegradatie (2018)

Workshop 'Corrosie bestaande damwanden in zoetwater' (2018)

Degradatie beton

Fundamentals of alkali-silica gel formation and swelling: Condensation under influence of dissolved salts. Cement and Concrete Research, 105, 18-30 (2018)

Opzetten zweldruk cel, (memo) (2018)

Degradatie grond

Sterktedegradatie grond door onder- en achterloopsheid (2017)