Meten, monitoring en inspectie

Met behulp van inspectie en monitoring kan beter inzicht worden verkregen in de werkelijke staat van een kunstwerk. Alles monitoren is niet haalbaar, dus moeten er slimme keuzes gemaakt worden: door grip te kunnen krijgen op de meeste ernstige schademechanismen wordt de voorspelbaarheid van het moment dat een kunstwerk het einde van zijn technische levensduur bereikt vergroot.

Toolbox MMI

Beslissingen in het kader van de vervangingsproblematiek bij natte kunstwerken zijn bij uitstek gebaat bij kennis die de onzekerheid over de conditie en belastingen verkleint en het conditieverloop in de toekomst kan voorspellen. Monitoring kan deze informatie geven. Deze handreiking wil duidelijk maken dat monitoring nu al van meerwaarde is bij deze toepassing als hulpmiddel om de levensduur te verlengen en wil enthousiasmeren tot het verder ontwikkelen ervan. Download het rapport en de bijbehorende presentatie.

auteurs: T. Bles (Deltares), W. Peelen (TNO)
publicatiedatum: 25 april 2016

Meten

  • “Ultrasone meetechniek”, presentatie workshop “Corrosie van bestaande stalen damwanden in zoetwater” (2018)
  • Spatial variability of sheet pile wall ultrasonic residual thickness measurements - summary (2018)
  • Spatial variability of sheet pile wall ultrasonic residual thickness measurements - summary (mem) (2018)
  • Probabilistic system identification and optimal sensor placement for a single anchored sheet pile wall" (2018)

Monitoren

Inspecteren