Bestaande objecten

Hieronder vindt u een overzicht van de rapporten van het onderzoeksspoor 'Bestaande objecten'.

Veranderende belastingen

Voor het scherp beoordelen van bestaande objecten is het nodig de geldende aanpak van het bepalen van belastingen op een object, nu en in de toekomst (inclusief ander gebruik), nader te beschouwen.

Hier vindt u de producten over veranderende belastingen.

Technische levensduur

Er is voor bestaande objecten kennis nodig om de technische levens-duur (beter) te kunnen bepalen. Daarbij is zowel aandacht voor de huidige technische staat als de veroudering van het object in de tijd.

Hier vindt u de producten over technische levensduur.

Grond-constructie interactie

De doorontwikkeling van het grond-constructie interactie model heeft de ambitie om tot een rekenmethode te komen waarmee, ook bij de aanwezigheid van degradatieschade aan het object, de mogelijk verborgen reserves in draagkracht kunnen worden aangetoond.

Hier vindt u de producten over grond-constructie interactie.

Meten, monitoring en inspecteren

Een toolbox Meten, Monitoren en Inspecteren kan worden ingezet als de staat of technische levensduur van een (onderdeel van een) object onzeker is. Met deze toolbox kan worden bepaald of en hoe monitoring de onzekerheid over de (rest)levensduur kan verkleinen.

Hier vindt u de producten over meten, monitoren en inspecteren.

Data voor besluitprocessen

Dit onderzoek richt zich op het identificeren van mogelijkheden om analysetechnieken te ontwikkelen en te implementeren, zodanig dat beslissingen voor vervanging en renovatie van natte kunstwerken (ondersteund door bestaande data) beter kunnen worden genomen.

Hier vindt u de producten over data(structuur) voor besluitprocessen.