Bestaande objecten

Veranderende belastingen

Voor het scherp beoordelen van bestaande objecten is het nodig de geldende aanpak van het bepalen van belastingen op een object, nu en in de toekomst (inclusief ander gebruik), nader te beschouwen.

Hier vindt u de producten over veranderende belastingen.

Technische levensduur

Bestaande objecten leiden aan verouderingsverschijnselen. De geotechnische en constructieve consequenties daarvan zijn beperkt bekend, laat staan vastgelegd in gevalideerde voorspellingsmodellen. Dit kan leiden tot onnodige kosten en/of onveiligheid. Er is voor bestaande objecten kennis nodig om de technische levensduur (beter) te kunnen bepalen. Daarbij is zowel aandacht voor de huidige technische staat als de veroudering van het object in de tijd.

Hier vindt u de producten over technische levensduur.

Grond-constructie interactie

De doorontwikkeling van het grond-constructie interactie model heeft de ambitie om tot een rekenmethode te komen waarmee, ook bij de aanwezigheid van degradatieschade aan het object, de mogelijk verborgen reserves in draagkracht kunnen worden aangetoond.

Hier vindt u de producten over grond-constructie interactie.

Meten, monitoring en inspecteren

Door meten, monitoren en inspecteren kan beter inzicht worden verkregen in de werkelijke staat van (onderdelen van) een kunstwerk. Door grip te kunnen krijgen op de meeste ernstige schade-mechanismen wordt de voorspelbaarheid van het moment dat een kunstwerk het einde van zijn technische levensduur bereikt vergroot.

Hier vindt u de producten over meten, monitoren en inspecteren.

Data voor besluitprocessen

Dit onderzoek richt zich op het identificeren van mogelijkheden om analysetechnieken te ontwikkelen en te implementeren, zodanig dat beslissingen voor vervanging en renovatie van natte kunstwerken (ondersteund door bestaande data) beter kunnen worden genomen.

Hier vindt u de producten over data(structuur) voor besluitprocessen.