Grond-constructie interactie

De doorontwikkeling van het grond-constructie interactie model heeft de ambitie om tot een rekenmethode te komen waarmee, ook bij de aanwezigheid van degradatieschade aan het object, de mogelijk verborgen reserves in draagkracht kunnen worden aangetoond.

Numerieke GCI tools

In 2015 is onderzoek uitgevoerd naar het modelleren van grond-constructie interactie door middel van probabilistische eindige elementen analyses. In het onderzoeksrapport wordt ingegaan op de tools die zijn ontwikkeld ten behoeve van de koppeling tussen PLAXIS en de probabilistische bibliotheek OpenTurns. Daarnaast zijn de resultaten beschreven van de uitgevoerde berekeningen aan een eenvoudig verankerde damwand. Download het rapport.

auteurs: H. Brinkman, A. Teixeira, L. Hellebrandt
publicatiedatum: 15 maart 2016

Probabilistische GCI tools

Grond-constructie interactie model - onderdeel Gebruik performance data via reliability updating (2018)

The influence of soil embedment on local instability of a Class 4 profile (2018)