Grond-constructie interactie

Grond-constructie interactie (2015)

In 2015 is onderzoek uitgevoerd naar het modelleren van grond-constructie interactie door middel van probabilistische eindige elementen analyses. In het onderzoeksrapport wordt ingegaan op de tools die zijn ontwikkeld ten behoeve van de koppeling tussen PLAXIS en de probabilistische bibliotheek OpenTurns. Daarnaast zijn de resultaten beschreven van de uitgevoerde berekeningen aan een eenvoudig verankerde damwand. Download het rapport.

auteurs: H. Brinkman, A. Teixeira, L. Hellebrandt
publicatiedatum: 15 maart 2016

Reliability updating (2018)

Grond-constructie interactie model - onderdeel Gebruik performance data via reliability updating (2018)

The influence of soil embedment on local instability of a Class 4 profile (2018)