Grond-constructie interactie

Numerieke GCI tools

Wat betreft de doorontwikkeling van numerieke grond-constructie interactie tools wordt onder andere gewerkt aan een generieke interface tussen verschillende softwarepakketten, het vergroten van de robuustheid van het model, het verfijnen van de eindige elementen modellen, het verbeteren van degradatiemodellen, vastleggen van best practices en het opleiden van mogelijke gebruikers.

  • In 2015 is onderzoek uitgevoerd naar het modelleren van grond-constructie interactie door middel van probabilistische Eindige Elementen Model (EEM) analyses. Het onderzoek heeft zich gericht op de tools die zijn ontwikkeld voor een koppeling tussen EEM-pakket PLAXIS en de probabilistische bibliotheek OpenTurns. Daarnaast zijn de resultaten beschreven van de uitgevoerde berekeningen aan een eenvoudig verankerde damwand. Download het rapport.

  • In 2018 is verkennend onderzoek gedaan naar het effect van zijdelingse grondondersteuning op de constructieve sterkte van dunwandige (gecorrodeerde) constructieve elementen. In de huidige praktijk (op basis van Eurocode 3) wordt de gunstige invloed hiervan op de grootte van tweede orde effecten (plooi) niet meegenomen. Door het meenemen van het effect kan de werkelijke sterkte beter worden benaderd, waarmee een grotere technische restlevensduur kan worden bereikt. Download het rapport.

Probabilistische GCI tools

Het concept van reliability updating – het bijstellen van faalkansen met extra informatie uit belastinggeschiedenis, inspectie of monitoring – is de laatste jaren ontwikkeld voor en toegepast bij dijkversterkingsprojecten. De methode heeft vergelijkbare potentie voor de levensduurverlenging van natte kustwerken.

  • In 2018 is een verkenning uitgevoerd naar de toepasbaarheid van reliability updating bij natte kunstwerken, waarbij de weerstand tegen onderloopsheid bij een sluis is beschouwd. Daarbij is gebruik gemaakt van een fictief voorbeeld, gebaseerd op een daadwerkelijke case. Download het rapport.