Veranderende belastingen

Voor het scherp beoordelen van bestaande objecten is het nodig de geldende aanpak van het bepalen van belastingen op een object, nu en in de toekomst (inclusief ander gebruik), nader te beschouwen.

Schroefstralen

Voor het ontwerp van oever- en bodembescherming zijn empirische formules beschikbaar die in het verleden op basis van modelonderzoek zijn bepaald. Door grotere schroefstraalbelastingen zijn deze waarschijnlijk niet meer toepasbaar. De ambitie is om te komen tot een nieuwe gevalideerde ontwerpmethodiek.

Schroefstraalbelasting in de voorhaven van Nieuwe Sluis Eefde (2017)

Vergelijking van schroefstraalstroombeelden – CFD en empirische formules (2017)

Schroefstralen in de sluiskolk (2018)

Binnen Kennisplan 2018 is er een studie uitgevoerd waarin er is nagegaan of het mogelijk is om met CFD de belasting van de infrastructuur door schroefstralen te berekenen, en wat de invloed is van verschillende schematisaties (te weten: actuator disk versus een volledige schroefgeometrie). Download het rapport.

contactpersonen: W. Kortlever, T. O'Mahoney, F. Verkerk
publicatiedatum: 30 november 2018

Waterstand en golven

Voor het komen tot hydraulische belastingen (waterstand en golven) waarmee robuust kan worden ontworpen en scherp getoetst is een wensenlijst opgesteld voor aanpassingen van de Richtlijn Beoordelen Natte Kunstwerken.

2018

In 2018 zijn de nieuwste inzichten voor het komen tot een passende combinatie van waterstand en golven geïnventariseerd. Daartoe is een PhD-onderzoek gestart. De resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar gesteld aan het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium, ten behoeve van de Toets op Maat van een waterkerend kunstwerk.