Veranderende belastingen

Schroefstralen

Voor het ontwerp van oever- en bodembeschermingen zijn empirische formules beschikbaar die in het verleden op basis van modelonderzoek zijn bepaald. Door de grotere schroefstraalbelastingen, als gevolg van de toegenomen vermogens en relatief kleinere afstanden tussen schroef en infrastructuur, zijn deze formules waarschijnlijk niet meer toepasbaar. De ambitie is om (met behulp van geavanceerde tools zoals Computational Fluid Dynamics, afgekort CFD) te komen tot een nieuwe gevalideerde ontwerpmethodiek.

  • In 2017 is er voor een groot zeeschip in een sluiskolk een vergelijking gemaakt tussen de belasting op de bodembescherming uit de stroombeelden volgens CFD-berekeningen en die volgens beschik-bare empirische formules (Rock Manual, PIANC-werkgroep 180). Download het rapport of de presentatie die de analyses samenvat.

  • In 2018 is er een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om met CFD-berekeningen de belasting van de infrastructuur door schroef-stralen te berekenen. Hierbij is nagegaan wat de invloed is van verschillende schematisaties van de schroef (actuator disk versus volledige schroefgeometrie). Download het rapport.

Waterstand en golven

Voor het komen tot hydraulische belastingen (waterstand en golven) waarmee robuust kan worden ontworpen en scherp getoetst is een wensenlijst opgesteld voor aanpassingen van de Richtlijn Beoordelen Natte Kunstwerken.

  • In 2018 zijn de nieuwste inzichten voor het komen tot een passende combinatie van waterstand en golven geïnventariseerd. Daartoe is in 2017 een PhD-onderzoek gestart. De tussentijdse resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar gesteld aan het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium, ten behoeve van de Toets op Maat van een waterkerend kunstwerk.