Belastingen

Schroefstralen

Voor het dimensioneren van oever- en bodembescherming zijn empirische formules beschikbaar die in het verleden met behulp van modelonderzoek zijn bepaald. Door grotere schroefstraalbelastingen zijn deze formules waarschijnlijk niet meer toepasbaar. De ambitie is om te komen tot een nieuwe gevalideerde ontwerpmethodiek.

Schroefstraalbelasting in de voorhaven van Nieuwe Sluis Eefde (2017)

Vergelijking van schroefstraalstroombeelden – CFD en empirische formules (2017)

Waterstand en golven

Voor het komen tot hydraulische belastingen (waterstand en golven) waarmee robuust kan worden ontworpen en scherp getoetst is een wensenlijst opgesteld voor aanpassingen van de Richtlijn Beoordelen Natte Kunstwerken.

2018

In 2018 zijn de nieuwste inzichten voor het komen tot een passende combinatie van waterstand en golven geïnventariseerd. Daartoe is een PhD-onderzoek gestart. De resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar gesteld aan het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium, ten behoeve van de Toets op Maat van een waterkerend kunstwerk.