Grond-constructie interactie

Door middel van geavanceerde rekentechnieken zijn we in staat om krachten op het natte kunstwerk en de sterkte van het natte kunstwerk zelf te berekenen. Bestaande rekentechnieken waren hiervoor niet nauwkeurig genoeg en daardoor vaak conservatief. 

Probabilistische methodieken vormen de basis om te kunnen komen tot een geschikt toetsingsinstrumentarium. Deze technieken kunnen worden ingezet voor de diverse typen natte kunstwerken met hun specifieke faalmechanismen. In het kennisprogramma worden stalen damwandconstructies als case gebruikt bij de doorontwikkeling van de probabilistische methodieken.

Veel civiele constructies zijn aan het einde van hun ontwerp levensduur en moeten opnieuw beoordeeld worden op hun veiligheid. Verborgen veiligheid moet zoveel mogelijk expliciet gemaakt worden, zodat onnodige afkeur vermeden wordt. Dit doen we door geavanceerde Eindige Elementen Methode berekeningen te koppelen met probabilistische berekeningen. Hiermee wordt ook het effect van degradatie in rekening gebracht.

Doel van het onderzoek is daarom het opzetten van een praktijkvoorschrift voor de koppeling tussen Eindige Elementen Methode berekeningen en probabilistische berekeningen. Zo kunnen we nauwkeuriger aantonen of de oude natte kunstwerken ook nog binnen de eisen vallen.

Volgende stap: Monitoring