Eenduidig toetskader

Een eenduidig toetskader om voor bestaande kunstwerken de restlevensduur vast te stellen ontbreekt. Natte kunstwerken functioneren in verschillende (water)systemen. Daardoor worden verschillende eisen en wensen aan de kunstwerken gesteld. Een overzicht van de gevolgen van deze verschillende eisen ontbreekt.

Deltares en TNO stellen dit overzicht samen. Hiermee wordt het mogelijk om eenduidig vast te stellen of een kunstwerk nog functioneert binnen de verschillende systemen. Tevens wordt een vertaalslag gemaakt naar een voorspelling van de restlevensduur van (de onderdelen van) het kunstwerk. Dit moet door de beheerder kunnen worden meegenomen in een strategische beschouwing van het te beheren watersysteem.

Bij gebruik van het toetskader wordt een gelaagde opbouw voorzien, van eenvoudige tot gedetailleerde toetsmethoden. Deze opzet maakt het mogelijk om alleen te investeren in geavanceerde analyses bij die kunstwerken die kritisch zijn voor wat betreft het functioneren in het systeem.

Download hier het toetskader dat per heden wordt gebruikt om de restlevensduur van bestaande kunstwerken vast te stellen. 

Volgende stap: Grond-constructie interactie