Monitoring

Om goed vast te kunnen stellen of een nat kunstwerk nog voldoet aan alle eisen is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de staat van een nat kunstwerk. Vooral als een kunstwerk het einde van de technische levensduur nadert kan monitoring daarbij een belangrijke rol spelen. Monitoring geeft informatie over de staat van het kunstwerk die gebruikt kan worden om (vervangings)investeringen uit te stellen en beter te plannen in de toekomst. Ook kan monitoring worden ingezet om veilig de tijd te overbruggen tussen afkeuren van een nat kunstwerk en het uitvoeren van nieuw- of verbouw.

Tijdens het onderzoek richten wij ons op het identificeren van schademechanismen, waarbij monitoring ingezet kan worden om de voorspelbaarheid te verbeteren. In een handreiking leggen wij eisen en randvoorwaarden voor monitoring vast. Alle stappen komen daarbij aan bod, van ontwerp van het monitoringsysteem, naar het daadwerkelijke meten en interpretatie, tot advisering met betrekking tot het gebruik van het kunstwerk. Dit moet ertoe bijdragen dat groot onderhoud of vervanging zo lang mogelijk verantwoord kan worden uitgesteld.

Volgende stap: Innovatie