Innovatie

Om de vervangingsopgave slimmer, sneller en goedkoper aan te pakken zijn zowel proces- als productinnovaties nodig voor bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe materialen, het combineren van functies, uitgekiende bouwwijzen of andere bouwprocessen. In de waterbouw wordt gevraagd om proven technology. Dit remt het innovatieproces en daarmee de introductie van innovatieve oplossingen.

Het werk voor 2015 werd verdeeld in de volgende onderdelen:

  • Inventarisatie van innovaties voor natte kunstwerken
  • Inventarisatie van de innovatiebehoefte voor natte kunstwerken door een analyse van de relevante faalmechanismen en afkeurcriteria van natte kunstwerken
  • Ontwikkelen van acceptatieprotocollen in verschillende fases van de innovatieketen
  • Aan de hand van cases worden algemene lessen voor innovaties geleerd.