Degradatiemechanisme corrosie

Bestaande kunstwerken leiden aan verouderingsverschijnselen. Beheerders zijn zich bewust van de veroudering van stalen damwanden. Vervanging is een enorme inspanning. De geotechnische en constructieve consequenties zijn beperkt bekend (laat staan vastgelegd in gevalideerde voorspellingsmodellen), wat kan leiden tot onnodige kosten (reparatie, vervanging) of onveiligheid. In 2015 bleek tijdens het onderzoek naar een probabilistisch grond-constructie-interactie model in het kader van het kennisprogramma Natte kunstwerken dat er geen inzicht is in de betrouwbaarheid van het in NEN1993 gegeven model betreffende het degradatie gedrag van de niet grondbelegde zijde van stalen damwanden.


Rijkswaterstaat beheert een grote hoeveelheid damwanden grenzend aan zoetwater, die al lange tijd geleden zijn aangelegd. Rijkswaterstaat is zich bewust van de veroudering van stalen damwanden. Op dit moment is het niet duidelijk welke (gedetailleerde) inspectiemethoden op welke manier een beeld kunnen geven over de staat van de damwanden. Vooral ruimtelijke spreiding, lokale defecten (bijv. putcorrosie) en algehele constructieve staat spelen een rol bij de beoordeling. Daarom werd in 2017 binnen het programma Natte Kunstwerken door Deltares en TNO gewerkt aan het beter onderbouwen van de benodigde inspectiemethoden. RWS beheert een grote hoeveelheid damwanden grenzend aan zoetwater, die al lange tijd geleden zijn aangelegd. Rijkswaterstaat is zich bewust van de veroudering van stalen damwanden. Op dit moment is het niet duidelijk welke (gedetailleerde) inspectiemethoden op welke manier een beeld kunnen geven over de staat van de damwanden. Vooral ruimtelijke spreiding, lokale defecten (bijv. putcorrosie) en algehele constructieve staat spelen een rol bij de beoordeling. Daarom werd in 2017 binnen het programma Natte Kunstwerken door Deltares en TNO gewerkt aan het beter onderbouwen van de benodigde inspectiemethoden. De ambitie was om in 2017 een overzicht op te stellen van:

  • Recente literatuur over wat er bekend is over corrosie van damwanden in zoetwater.
  • Faalmechanisme lengte van damwandconstructies waarvan de kans van optreden door corrosie wordt beïnvloed.
  • Inspectiemethoden en protocollen. 
  • Meetgegevens

Aan de hand van recente monitoring gegevens van damwanden zal een analyse worden gemaakt van de daadwerkelijke corrosiesnelheden en de patronen daarin. En een eerste vergelijking tussen daadwerkelijk corrosie snelheden met de waarden uit de NEN1993 en ROK die nu worden gehanteerd. Deliverable aan het einde van het jaar is een rapportage.