Over het project

Binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken werken de kennisinstituten Deltares, TNO en MARIN en beheerder Rijkswaterstaat intensief samen. Een leerzame en vruchtbare samenwerking, waarop de komende jaren verder gebouwd kan worden. Om de krachten optimaal te bundelen is het project onderverdeeld in drie onderzoekssporen, waarin de specialistische kennis van de partners het best tot zijn recht komt:

Relatie object-systeem

Het vervangen van een oud door een nieuw kunstwerk is niet alleen een dure operatie, er gaat ook een lange voorbereiding aan vooraf.  Binnen het spoor 'Relatie object-systeem' streven we ernaar om op een verantwoorde manier de vervanging van natte kunstwerken te optimaliseren, waarin zowel de technische als functionele levensduur worden meegenomen. En door de (rest)capaciteit van het kunstwerk in te zetten binnen de systemen waar het deel van uitmaakt.

Lees meer > 

Bestaande objecten

Binnen het spoor 'Bestaande objecten' onderzoeken TNO en Deltares of de technische levensduur van natte kunstwerken onder invloed van degradatie-processen verlengd kan worden. Door het kunstwerk op te knappen, door betere monitoring of door onderdelen te vervangen. Waar mogelijk met gebruik van nieuwe technieken en materialen, zoals kunststof sluisdeuren.

Lees meer >

Nieuwe objecten

Binnen het spoor 'Nieuwe objecten' werken MARIN en Deltares samen aan rekenmodellen die op voorhand kunnen bepalen welk effect de (veranderende) omgeving op het functioneren van een schutsluis heeft. Dit bepaalt mede of en wanneer vervangen van een schutsluis zinvol is of dat er andere oplossingen denkbaar zijn, zoals het vergroten van de capaciteit:

  • Versnellen van het schutproces
    Het optimaliseren van invaartijd, openingstijd en schuttijden zorgt voor een snellere passeertijd van schepen, waardoor de capaciteit toeneemt.
  • Vergroten fysieke afmetingen 
    Kan door een relatief kleine aanpassing de sluis ook gebruikt worden door grotere schepen? Hierdoor kan met hetzelfde aantal schepen meer vracht worden vervoerd.

Lees meer >